Landsbyhistorier.dk

Johannes Høgsvig

Han var sjællænder af fødsel, hans mor var vestjyde og hans far sjællænder. De fleste år af sit liv har han tilbragt som landsbylærer i Bistrup, det blev til 33 år fra 1931 til 1964. Han er uddannet på KFUM’s seminarium i København, efter at have været ved landbruget nogle år.

Hans første lærergerning var i Stenløse i Nordsjælland, hvor han var et år. Derefter gik det til Søndersted ved Holbæk hvor han var i 4½ år og her giftede han sig med Marie. Med Marie fik han sønnen Jørgen og datteren Marie-Louise. Men fordi deres lejlighed var så dårlig søgte han stillingen i Bistrup.

Lærer Høgsvig var den person der gjorde mest for børnene og ungdommen i byen og sognet. Han startede skolebibloteket på skolen, han kunne ikke få penge til det af sognet, så han satte en del af sine egne bøger til udlån, og sagde til børnene at hvis de havde nogle hjemme som de havde læst kunne de glæde deres kammerater ved at forære dem til udlåndsbiblioteket. På den måde fik han 150 bøger til rådighed til udlån.

Han tog også ud til byens og sognets mange gravhøje og oldtidsminder med børnene. De nød det og kom ofte i skole med mange flinteøkser og lignende som de forærede skolen. Han købte også en del udstoppede fugle og fik nogle foræret. På den måde fik han en god samling af materiale til at undervise med.

Mindst en gang om året tog han med børnene til Bornholm eller Jylland, det var gerne en 3 dages udflugt som alle nød. Han havde også en del jobs uden for undervisningen, aftenskole, studiekreds, ungdomsforening osv. særligt ungdomsforeningen havde han glæde af, det var tidligere elever der mødtes hver 3 uge til sang, foredrag, kaffe og kage, og hver 3 møde var for hele skoledristriktes beboere, og det var meget populært. Der kunne engang være 120 personer til et foredrag.

Der blev hver vinter holdt dilettant i skolen, senere nogle gange i forsamlingshuset. Dette var for alle sognets beboere, foruden dilettanten opførte man hver sommer friluftsspil i Borgnakke skov ude ved Margrethehøjen. Her spillede man eventyr på fodrejsen eller deslige.

Han var også med i offentlige gøremål såsom menighedsrådet, sognerådet. Grunden til at han gik ind i sognerådet var den, at der skulle besluttes om der skulle bygges en ny centralskole eller om de 2 skoledistrikter skulle udbygges. De valgte centralskolen, den blev færdig i 1962.

Da han havde nået sit mål med at sikre sognet en centralskole, trak han sig tilbage fra skolearbejdet, men fortsatte nogle år endnu i sogneråret indtil det blev sammenlagt med Næstved. Efter nogle år her, rejser ægteparet til Jylland, til Gellerup ved Århus hvor de havde en af deres børn og børnebørn.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.