Indlæg

Landsbyhistorier.dk

Området ved Engesvang

Urbefolkning Området ved Engesvang er et af de steder i Danmark, der beviseligt har været beboet længst tilbage i danmarkshistorien. Det faktum vidner bopladsfundene ved Bøllingsø om. Det bedste indtryk af denne urbefolkning, får man…
Landsbyhistorier.dk

Befolkning og industri i Engesvang

Forarmet og elendighed Sognepræsterne blev førhen af regeringsmagten, ind imellem bedt om at give en beskrivelse af sognenes tilstand, og fra sådan en præsteindberetning i år 1690 fortæller Pastor Bering i Kragelund,: " ...af de nævnte…
Landsbyhistorier.dk

Den åndelige og kulturelle udvikling

Det har uden tvivl haft stor betydning for sognet at få sin egen kirke, og vi ser da også den åndelige og religiøse udvikling nu kommer igang. I sognets vest- og nordvestlige del havde man været meget præget af de Indre Missionske strømninger…
Landsbyhistorier.dk

Engesvang sogn, kommune og by

Det kunne ikke undgås, at udviklingen påførte kommunen en hel del opgaver som f.eks. udbygning af veje og af skolevæsenet. Den første skole blev oprettet i Engesvang i 1857. Læreren her betjente også en biskole i Paarup indtil 1900. I…
Landsbyhistorier.dk

Engesvang årstal

1872 Bølling Sø udtørres 1877 Jernbanen og Moselund Station åbnes 1879 Sidespor i Engesvang åbnes 1894 Holdgaard Mejeri, Klode Mølle åbnes / nedlagt 1951 1897 Engesvang ny kirke indvies 1900 Paarup Mejeri åbnes / nedlagt…