Landsbyhistorier.dk

Vand i mælken

I et skuespil af Henrik Hertz hedder det: "Man har et ordsprog/ som ingen forklejner/ på Amager malker man helst/ når det regner." Da bestyrelsen for Nordrupvester Andelsmejeri holdt møde den 15. oktober 1907, forelå der en anmeldelse…
Nordrupvester - Christiane og Lars Peder Jensen fotograferet før 1940

Christiane hed min farmor

Hun blev født 14. oktober 1862 og døbt 7. november samme år. Hun blev uddannet som mejerske. To gange var hun ansat på en svensk herregård som mejerske, Hun sluttede som mejerske som på mejeriet i Nordrup og giftede sig med formanden,…
En liderlig ødeland i Nr. Nissum

En liderlig Ødeland i Nr. Nissum

Johanne Sparres var søster til Maren Johannesdatter Sparres, der gjorde livet surt for sin søn David Pedersen i Nr. Touborg. Først i januar 1756 dør Oluf Poulsen i Hyldgaard. Den 76-årige Johanne forsøger at ernære sig selv. Hun søger…
Nysted - Stranding af fjendtlige skibe

En Stranding af Fjendtlige Engelske skibe i 1811

En Stranding af fjentlige Engelske skibe ved Rødssand og Gedser Odde. Natten i mellem den 15 og 16 november 1811. Efter den orkanagtige storm som hærgede Østersø området natten imellem den 15 og 16 november 1811. meddeltes der til Stiftamtmanden…
Retssag - Proces

Mens vi taler om velfærd

Min ane Johannes Iversen (1720 – 1802) boede i Gejlgaard i Nørre Nissum. En djærv, vestjysk bonde, der ikke var bange for at føre processer - især ikke, hvis der var penge at tjene - men ved processen mod tateren Jørgen Kolli var han…
Nordrupvester - Peder Jensen - fra før 1877

Matrikel nr. 7

I 1752 kom Jørgen Rasmussen til verden i Kirke Stillinge. Han giftede sig med enken Else Jens Datter 1776 og blev gårdmand. Han døde i 1816 i en aftægtsstue i Kirke Stillinge. Deres første fællesbarn var en dreng, som fik navnet Jens Jørgensen.…
Landsbyhistorier.dk

En udvandring fra Nørholm

Min morfar Andreas Peter Andreasen er søn af sognefoged Niels Josias Andreasen og født den 24. januar 1877 i Sønderholm, han er konfirmeret 1897 i Sønderholm kirke af pastor Barfod, der da de var konfirmerede, holdt en tale fra briksdøren…
Nr. Søby Telefoncentral

Et langt liv i telefonens tjeneste

"3 minutter - ønsker De at fortsætte?" - de ord vil muligvis vække erindring hos ældre læsere. Min mor Dora Mikkelsen, bestyrede Nørre Søby Central fra 1. oktober 1914 til 24. marts 1966. Mor brugte sine sidste år til at skrive sine…
Landsbyhistorier.dk

Lærere ved Nordrup Skole

Den 28. maj 1802 var biskop Balle på visitats i Sønderup og Nordrup sogne. Om Nordrup Skole skrev han sin visitatsbog: " Nordrup Skole. Stor forsømmelse var almindelig. Fem til seks, som de været flittige, svarede godt og til fornøjelse…
Landsbyhistorier.dk

Omkring grødfadet på Femø

Når nutidens mennesker læser og hører om gamle dage, hvor f.eks. alle gårdens folk spiste af samme grødfad, gyser det i os. Mange steder havde man stadig den skik i 20’erne i Danmark. Således også hos gårdejer Jørgen (Frandsen) Grymer…
Landsbyhistorier.dk

En tur gennem Nimtofte

Jeg vil gerne fortælle lidt om Nimtofte. Som nogen måske vèd, er jeg født her i Nimtofte - i Brugsen i 1929, og jeg boede her i 19 år. Jeg flyttede til Århus, og det var jo ikke længere væk, end at jeg kunne holde forbindelsen ved lige.…
Landsbyhistorier.dk

Jordefærden i Nørbæk

Lynildens ofre begraves. De af lynet dræbte 4 menneskes jordefærd foregik i dag i Nørbæk under overordentlig stor deltagelse. Til vogns og til fods ankom her en mængde mennesker fra nær og fjern, dels de forulykkedes slægtninge og…