Landsbyhistorier.dk

Flystyrt ved Gyrstinge Sø

I august 1944 styrtede en engelsk Halifax ned i udkanten af Gørlev Mose ved Gyrstinge Søs sydøstlige ende. Flyet standsede ikke langt fra et lille husmandssted uden at bryde i brand. Besætningen, som på nær en, sprang ud med faldskærm.…
Landsbyhistorier.dk

Christian IV´s søn

En anden version af Gyrstinge Præstegårds brand fremgår af A. F. Elmquists novelle ”Mølleren i Gyrstinge”. Den udkom i 1828 i ”Læsefrugter”. Novellen hævdes baseret på to håndskrevne, nu forsvundne ark efterladt af Anders…
Gundslev - Gundslevsmedens datter

Drabet på Gundslevsmedens datter

Dette er historien om det blodige drama, som for snart 200 år siden fandt sted i den Nordfalsterske landsby Gunslev. Den kun 16-årige Margrethe Sørensdatter blev den 21. juli 1811 dræbt af den tyske artillerifourer Carl August Simon, som…
Gerning - Søren Nielsen

Arbejdet på herregårde og proprietærgårde

Nedenstående historier er baseret på Søren Nielsens erindringer om arbejdet på en række herre- og proprietærgårde i og omkring Gerning. Historierne er suppleret med billeder fra Bidstrup. Herregården Fuglsang Efter at have tjent…
Landsbyhistorier.dk

Kongeligt besøg

I min familie gennem tiderne har vi haft besøg af selveste Kong Christian den 9. ikke kun én gang, men hele to gange. Første gang var det min tipoldemor Bodil Kirstine Bertelsdatter, der fik den glæde. Her er hvad jeg har fået fortalt. Bodil…
Landsbyhistorier.dk

Da præstegården brændte

6. maj 1663 brændte Gyrstinge Præstegård ved højlys dag. Gyrstinges sognepræst Jens Poulsen Sascerides, hans hustru Marie Christensdatter, hendes bror, provst Henrik Thygesen Colding, Bringstrup - Sigersted, to tjenestepiger og et lille…
Landsbyhistorier.dk

En arbejderkvindes saga

Afskrevet fra et avisudklip i forbindelse med fødselsdag i 1916. En Arbejderkvindes Saga Paa Søndag fylder Husmand Jens Nielsens Enke i Gørslev 80 Aar. Hendes Livsbane er ikke særlig ejendommelig - uden for saavidt at fortælle en Arbejders…
Landsbyhistorier.dk

Vindmøllerne

Vindmøllerne, der i gammel tid stod som vartegn for mange egne og byer. Ligesom smedjen, var møllen et sted, hvor bønder mødes når de skulle have deres korn malet, og hvor der var gode muligheder for at høre nyt sladder. Bønderne kom…
Landsbyhistorier.dk

Om vi var overtroiske? NEJ DA!

Nå. . . enkelte af de gamle var måske overtroiske - bare lidt. Man gik ikke gennem Semskoven om aftenen uden i smug at skotte over skulderen, og faldt et spejl ned fra væggen, blev der gerne mumlet: Syv års ulykke. Ingen brugte dog længere…
Landsbyhistorier.dk

Stormflod og Zar Peter den store

Gedesby blev ramt at stormfloden i 1872 og mange mennesker druknede. Mit senere fædrene hus lå en smule højere end andres i byen og blev derfor heldigvis stående. I 1716 havde byens kro prominent besøg af Zar Peter den store af Rusland.…
Landsbyhistorier.dk

Gedsted lægen 1878-1886

Min Oldefar Waldemar Dreyer havde som ung og nygift hvervet som landsbylæge i Gedsted fra 1878-1886. Ifølge folketællingen 1880 bestod byen dengang af 5 gårde og to huse. Han har nok ikke haft travlt i konsultationen, så han tilbragte en…
Landsbyhistorier.dk

Nye underbukser eller rationering

Rationering - de nye underbukser. Set med nutidens øjne var det en trist tid. Begrebet, velfærdsstat, var endnu ikke opfundet. For de fleste familier var dagligdagen præget af afsavn. Selv de, der havde penge, havde svært ved at købe ting…