Alsted - Møns Tugthus

Strid degn

Der går mange historier om stridigheder mellem præster og degne. Der fortælles endog om slagsmål mellem præst og degn i kirken. Utallige klager blev sendt til provst, biskop og så gar til kongen. Wilhelm Cardes hed en student født…
Aunslev - Ildmurerens hus

Ildmureren Niels Jensen

Murer Niels Jensen (Ildmureren) boede i et meget gammelt hus i Krogen (nu Bystævnet). Det lå lige ved siden af Krogsmeden, som nu er væk, den blev brækket ned i ca. 1953, der findes et billede af Smedjen på Arkivet. Ildmurerens hus er også…
Landsbyhistorier.dk

Sognefoged Peder Rasmussen

Peter havde sin egen måde at klare tingene på. Vi skal huske på, at den gang gik folk til sognefogeden, hvis der var noget, de var utilfredse med. En landmand i Lille Åskov, som havde slået vej græs, det skulle være til hø, havde…
Aunslev - Lille Peter

Lille Peter

Her, på Kertemindevej 1, boede Peter Bengtson (Lille Peter). Lillepeter var lidt af en særling, derfor blev han drillet meget af byens børn, særligt til Nytår gik det voldsomt til, hvis vi kunne få ham lokket ud af huset var det særligt…
Landsbyhistorier.dk

Gunnar Madsen - Tatol

Gunnar Madsen (Tatol) var også en af byens kendte personer. Han havde en bil, som han lejede ud uden fører. Han kørte også for folk, selv om det ikke var helt lovligt, da han ikke havde nogen bevilling, men det tog Gunnar ikke så tungt.…
Landsbyhistorier.dk

Under jorden på Askø

Som 16-årig sad Ringsteddrengen Erik Jensen fire måneder i fængsel i Vestre Fængsel og Horserødlejren. Han var ikke den yngste i lejren. Under besættelsen var han i radiobranchen. I fritiden var han en modstandsmand. Han hjalp en anden,…
Aunslev Overby - Alfhøjgård

Alfhøjgård - Slægtens historie

Vi skal til Frørup sogn for at få de tidligste kendte oplysninger om slægten Hans S. Hansen. Her boede gårdfæster Hans Hansen (kaldet Brabrandt). Han var født ca. 1733 og var fæster af en af de 4 gårde, der blev sammenlagt til gården…
Aunslev Overby - Christiansminde

Christiansminde

Christiansminde var tidligere fæste under Juelsberg, men blev 1854 frikøbt af Abelone og Christian Pedersen, som 3 år forinden havde fået den i fæste, han skødede i 1898 ejendommen til sin søn, Dines Pedersen, som er født på ejendommen…
Aunslev Overby - Christoffersminde

Christoffersminde

Gården Christoffersminde er en af de 3 gårde der ligger på Kertemindevej. Den første ejer jeg kan huske hed Christoffer, hans datter, Helga, blev gift med Kristian Madsen, han stammede fra Langeskov, Helga arvede gården efter sin far. Jeg…
Aunslev Overby - Højgård

Højgård

Det ældste kort over Avnslev by er fra 1788, på dette ligger Højgård, hvor den også ligger i dag, den ligger på Krages banke, hvor Bymosegård, som lå meget tæt på Højgård, også har ligget. Et gammelt sagn fortæller at Avnslev…
Aunslev Overby - Mensalgård 2009

Mensalgård

Mensalgården var underlagt kirken, mensal betyder kirkegods, hvor ejeren havde pligt til at køre for præsten, ejeren skulle også kører for Kapellanen som boede på gården. Engang karlen skulle kører for ham, kørte han rundt om møddingen…
Landsbyhistorier.dk

90 salutskud

Befrielsen den 5. maj 1945 blev fejret på mange forskellige måder rundt om i landet. Nogle steder kom det til pøbelagtige scener. Andre steder gik man bare stille og roligt i gang med dagens dont. I Arløse samledes beboerne kl. 08.00…