Indlæg

Landsbyhistorier.dk

Bistrup og omegns ungdomsforening

Torsdag den 26 oktober 1939 var der en halv snes unge samlede i Bistrup skole. De ville drøfte om det var muligt at danne en Ungdomsforening. Man blev enige om at indkalde til et møde i Bistrup skole mandag den 6 november. Der mødte ca.…
Bistrup - skole

En kandidat besøger Bistrup Skole

Torsdag den 13. Juni Valdemarsdagen 1944, kom der en kandidat til Bistrup skole og skulle være der i 14 dage. Det vides ikke hvem det er, med vedkommende har lavet en rapport om opholdet, og jeg har forkortet dem meget. Dagen har været…
Landsbyhistorier.dk

Bryllingsgård

Gården Bryllingsgård (matr.nr. 5a) har navn efter den jord den ligger på, der hedder Bryllngs agre. Lars Olsen overtog gården efter Hans Hansen, som havde gården indtil han døde 97 år gammel 25 Januar 1811. Lars Olsen bliver gift med…
Bistrup - Johanne og Emil

Mere om Emil Munk

Som tidligere skrevet er Emil Munk født i Vestermarie på Bornholm. Stedet hed Tingstedgård, som hans far Peter Andreas Munk havde et lille jordlod af, han var husmand, sammen med sin hustru Frida Kristine Anine Olsen. Emil Munk vokser…
Landsbyhistorier.dk

Bistrups berømte søn

Kontrolassistenten som i tiden omkring 1947 besøgte landmændene i Bistrup og omegn, for at kontrollere fedtprocent og mælkeydelse i kvægbesætningerne. Han fortæller om folk, som han finder er markante personer. En af dem er Frederik Jensen,…
Bistrup - Torvedage

Torvedagene

Når Bistrups Bønder tog til Næstved på Torvedagene Onsdag og Lørdag, var de sammen med bønder fra Fodby, Vallensved og Karrebæk sogne. På en ganske almindelig Torvedag var der fra tidlig formiddag til sen aften fuldt på alle beværtninger…
Bistrup - Bistrupvej 4

Savværket

Det nye savværk på matrikel 7f, blev bygget i løbet af 30'erne og i begyndelsen af 40'erne. Jorden, i alt 3tdr. land blev købt i 1932 af Otto Julius Pedersen for kr. 6.000 af Enkefru Marie Jacobsen, der boede på matrikel 7a, Bistrupgade…
Bistrup - Morfar og mormor

Mere om familien Larsen

Far havde 2 forskellige motorcykler. En NSU og en DKV. Han kørte på arbejde på dem. Mor og Far kørte også til dørtræk i Karrebæksminde, hvor de så Morian køre ræs. Mor og far fik en plads lige i et sving, så de blev snavsede og…
Bistrup - Theaslyst

Min barndom i Bistrup

Lars Peder Poulsens far, som også hed Lars Poulsen, kom fra gården matrikel 2, Bistrupgade 38. Hans far var Poul Larsen gift med Ane Marie Knudsdatter. Lars Peder Poulsens moder var Anne Marie Larsdatter, hun kom fra matrikel 10 a. Det er…
Landsbyhistorier.dk

Bent Madsen fortæller videre

Bendt fortæller at han kan huske Marius og Line, han var vejmand og de havde en søn der hed Arne. De boede oppe i Bistrupgade 4, Line havde en mor der hed Stine. Hun boede lige ved siden af i Bistrupvej 5, som dengang var et dobbelthus. I…
Landsbyhistorier.dk

Husmand Peter Poulsen - Søndervej 34

Peter Poulsen er født i København, og var døbt i Helligåndskirken.  Hans fader var Arbejdsmand Peter Poulsen og hustru Caroline Christiansen, han er født 20 april 1842. Han bliver konfirmeret i 1856, og aftjener sin værnepligt da han…
Landsbyhistorier.dk

Skovarbejder Lars Hansen og Hustru

Lars Hansen er født i Kyse den 10 Februar 1842, som søn af Husmand Hans Christiansen og hustru Lisbeth Hansdatter bgge fra Kyse. Han var gift med Karen Sørensen, født i Skraverup den 19 December 1847, datter af indsidder Søren Madsen og…