Store Restrup - Bette klasse 1947

Løst og fast fra min skoletid i St. Restrup 1946–1953

”Bette” klasse 1. 2. og 3. årgang 1947 med mine 3 klassekammerater i 2. klasse. Bagerste række nr. 1 og nr. 2 Karl W. S. Jensen og Gunnar Aastrup. Forreste række nr. 2 og nr. 3 Frode B. Nielsen og undertegnede), samt Stinne og Karen…
Store Restrup - Karet

Herregården St. Restrup

En epoke på godt 125 år - fra 1787 til 1915 - fra stamhus til højskole Som tidligere nævnt arvede Siegfred Viktor von Raben, St. Restrup i 1787, der i 1756 var blevet ophøjet til stamhus under Christian Frederik Levetzau ejerskab med…
Store Restrup - Våbenskjold Lindenov

Gyldenstierne og Lindenov

Adelsslægtene Gyldenstierne og Lindenov på St. Restrup - En epoke på knap 400 år, også i et historisk perspektiv. Omtrent midtvejs mellem Aalborg og Nibe, på nordsiden af den gamle landevej ligger en smuk hvidkalket, teglhængt bygning…
Landsbyhistorier.dk

Elev på Østhimmerlands Ungdomsskole

Far fik kørekort i foråret 1955 og købte samme år sin første bil en blå Opel Kadet med indregistreringsnumret UA 25618. Hvilken luksus. Den blev beundret af familie og venner og hvisket om i krogene om, hvordan de nu have råd til denne…
Landsbyhistorier.dk

Dengang der var lange kolde vintre

Da jeg var dreng havde vi altid meget lange, kolde vintre, hvis man ser på årene 1945 til omkring 1955, sådan husker jeg det, med en forfærdelig masse sne - sådan føltes det i det mindste. En ting var helt sikkert, vores gårdsplads i…
Landsbyhistorier.dk

Nisser på loftet og et skelet med tøj

Næsten hver lørdag eftermiddag, når der var godt vejr, var jeg med bedstefar på kirkegården I Sønderholm, hvor han havde en del gravsteder at passe. Før jeg selv fik lært at cykle, var turen der op som passager på hans cykel, hvor jeg…
Store Restrup - Våbenskjold Levetzau

Hans Friederich von Levetzau

Historier om Hans Friederich von Levetzau til St. Restrup 1630-1696. Slægten von Levetzau kom fra Tyskland til Danmark med generalløjtnant Hans Friedrich von Levetzow. Han blev allerede i 1670 neutraliseret og optaget i den danske adel. Hans…
Store Restrup - Slot 1723

Grev Christian Frederik Lewetzau

Historie og sagn om grev Christian Frederik Lewetzau 1696-1756 til St. Restrup. Christian Frederik Lewetzau, født 1682, som søn af H. F. Lewetzau arvede han St. Restrup i 1696. Lige som faderen gik han militærvejen og udmærkede sig i den…
Store Restrup - Våbenskjold Rosenkrantz Levetzau

Kammerherre Iver Rosenkrantz–Levetzau

Historie og sagn om Kammerherre Iver Rosenkrantz-Levetzau, 1749-1789 til St. Restrup. Han var søn af gehejmestatsminister Frederik Christian Rosenkrantz til Rosenholm og Dorte Reedtz til Barritskov Han blev døbt Iver efter farfaren Iver Rosenkrantz.…
Landsbyhistorier.dk

Min Barndoms hønsegård

Min barndoms hønsegård og en årelang skyldfølelse. Året er 1949 En hønsegård er for hanen dens ganske kongerige. Det er så ganske vist. - At hanen der nyder den travle verden blandt sine høns, var i mine drengeår en parentes i forhold…
Landsbyhistorier.dk

Danmarks eneste adelige heks

Christense Kruckow, Danmarks eneste adelige heks. Det var i den første halvdel af 1600 - tallet, som var hekseforfølgelsens storhedstid i Danmark. Christian den Fjerde udsendte i 1617 da en forordning: Om Troldfolck oc deris Medvidere. Dette…
Store Restrup - Slot 1723

Herregården, husmandskoloni og skole

…fra gods til oprettelse af Danmarks største husmandskoloni i hundredåret for dens udstykning... og om husmandsskolens oprettelse i hovedbygningerne... til dens endeligt som højskole... Set med et barnebarns øjne: - en efterkommer af en…