Indlæg

Landsbyhistorier.dk

Falsk anmeldelse

Gårdejer Lauritz N. i Tornemark var, som mange andre danskere landet i kartoteket over borgere, som skulle interneres, når befrielsen kom. Modstandsbevægelsen i Skælskør hentede ham den 8. maj 1945 og slap ham først fri den 11. maj. Sigtelsen…
Landsbyhistorier.dk

Landsbysmeden i Tornemark

Han hedder Marius Petersen og er født d. 6 sep. 1906, død 6. jan. 1976. Smedien lå på Fyrendalvej i Tornemark. Han var sær og meget sparsommelig. I 1940'erne lavede han Dræningsspader til Seas og Ktas. Årsagen var den at Marius havde…
Landsbyhistorier.dk

Sognepræst, forfatter og forstander

Poul Jensen Colding var sognepræst i Vindinge-Kvislemark 1608-22 og fra 1615 herredsprovst. Han blev født i Kolding 1581. Faren, Jens Poulsen, var tolder og rådmand. Moren, Magdalene Falenkamp, var datter af en købmand fra Westfalen, der…
Landsbyhistorier.dk

Rigsråd Gunde Rosenkrantz

Rigsråd Gunde Rosenkrantz var en farverig person. Lensmand, rigsråd fra 1653, godsejer, bogsamler og forfatter af både religiøse og politiske skrifter. Han skrev skarpt og bidende både på dansk og latin. Ved fredsslutningen i 1660 gjorde…
Landsbyhistorier.dk

Æblet faldt langt fra stammen

Et gammelt ordsprog siger, at æblet falder ikke langt fra stammen. Det gælder sikkert i mange tilfælde. Men der er også undtagelser. Det var provst Frederik Klyne, sognepræst i Vindinge-Qvislemark 1622 - 1657. Da Vindingegård blev gjort…
Landsbyhistorier.dk

Fuirendals ladelænge

På herregården Fuirendal var der indtil for nogle år tilbage en meget gammel ladelænge. Den skulle efter sagnet tillige med gården være bygget af en berømt udenlandsk mester. Da bygningen var færdig, sagde mesteren, at hvis der nu…
Landsbyhistorier.dk

Tornemark By

Navnet Tornemark forklarer Dr. phil. Henrik Ussing i "Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt" 1915 som en Sammensætning af Torne eller Tjørne og Mark, og betydningen skulle være "den tornebegroede Mark". Cand. mag. Gunnar Knudsen mener…