En farlig klatretur for 100 år siden

Vindmøllen Min far har fortalt hvordan han som en stor dreng en dag kravlede op i vindrosen, der dengang stod i det lille anlæg, hvor Egtveds første vandværk stod nedenfor den gamle præstegård. Han var søn af manufakturhandleren i…

De gamle årbøger fortæller om Egtved sogn

Her følger en afskrift fra den gamle lokalhistoriker, H. P. Sørensen, med hans egen typografi, den gamle retskrivning, som jeg synes ville være synd at ændre ved Egtved kirke engang inden restaureringen, den store kakkelovn ses til…
Egtved - Helga Andersen

En livskraftig gl. forening i Egtved

(som også måtte bukke under til sidst) Egtved Sogns Husmoderforening Sådan stiftedes den første forening i byen under den mørke krigstid. Foreningen var hovedsagelig for kvinder, selvom enhver kvinde og mand fra land og by kan opnå medlemskab,…
Hjelmdrupgård, Egtved

Hjelmdrupvej i Egtved og om gården, den fik sit navn fra

Vejen stik øst fra Egtved mod gårdene Ballesgårde, Hjelmdrup, Borlev og videre mod Gravens er ikke så gammel. Der findes et gammelt foto på arkivet, hvor vejen bliver etableret som beskæftigelsesarbejde ved håndkraft i 30'erne. Billedet…
Egtved - Miss Florens

Miss Florens - Balletdanserinden fra Egtved

”Balletdanserinden” fra Bakken Der er sikkert ikke mange, der i dag husker den bedrøvelige skikkelse, Miss Florens, men for mange år siden var hun en kvinde, man både lo og havde vel også lidt ondt af. Hun optrådte med en uhæmmet…
Egtved - Brunkager - Jødekager - Vaniljekranse

Egtvedborgere fortæller til børnebørn om deres barndoms jul

Traditioner og forberedelser til julens højtid er ret så faste og ændres ikke synderligt gennem tiderne. Det bekræftes til fulde gennem de små beretninger her, hvor en skoleklasse har opfordret deres bedsteforældre til at skrive om deres…
Egtved - Tørv på lastbil

Moser og tørvegravning under 2. verdenskrig

I midten af 1800-tallet, inden den systematiske dræningsindsats begyndte, var 20-25% af Danmark dækket af moser, som næsten alle var tørveproducerende. De var en vigtig brændselskilde og havde derfor også en økonomisk betydning. Ved kortlægning…
Egtved - Kirke - Tårnet

Egtved kirkes synsforretning og restaurering

Nedenstående omhandler Egtved kirkes synsforretninger 1861 til 1963, og restaureringen i 1972. Egtved kirke som den tog sig ud inden den store istandsættelse 1972 Tiden før 1861 Egtved kirke er en af vore allerlængste, romanske landsbykirker,…
Egtved Udgravning

En vikingetidsbebyggelse navngav Egtved

Det har gennem årene undret flere i vores lille by i Egtved, at kirken lå ret alene og isoleret på et tved, et højdedrag nord for den øvrige bebyggelse. Byen er som bekendt koncentreret i en dalsænkning, hvor vejene fra henholdsvis Vejle…

Egtved tilhørte engang kongen

Indtil 1765 hørte Egtved sogn under Kolding Rytterdistrikt. Det indebar at bønderne var fæstebønder og skulle stille med en rytter til landets forsvar i krigstid. Derudover havde bønderne pligt til at køre med varer og aflevere en vis…
Egtved - Egnsspil

Hans Jacobsen - Veteran og grænsegendarm

Ikke mange kender i dag Hans Jacobsens fortid som soldat og grænsegendarm, men alle kender vist nok den gamle bonde fra Bølling Skanse. Her boede familien i mange år, og samtidig var Hans sammen med sin kone, Gerda gennem mange år bestyrer…
Egtved - Brugsforening 1923

Egtved Brugsforening gennem mere end 100 år

Dagligvarehandlen i Egtved har førhen været betjent af et par købmænd og af kroen i Egtved. Helt indtil andelsbevægelsen fik vind i sejlene omkring 1880. Da skød andelsmejerier og – slagterier op takket være fremsynede bønder overalt…