Oustrup - Søren Peder Christensen

Fra min Barndoms By

Den gamle husmand og lokalhistoriker, Søren P. Sørensen, der var født i Oustrup, og senere ejede Brambjerg, fik i 1919 udgivet et lille skrift om sin landsby Oustrup. I sine erindringer skriver han: De gamles Erindringer og Oplevelser. Sine…
Landsbyhistorier.dk

Gamle Stednavne

Landsbyerne Oustrup, Spjarup og Hjelmdrup er eksempler på stednavne, hvor der ret sent i historien er blevet ryddet skov og derpå har bosat sig bønder. Gamle stednavne som Egtved, Bøgvad og Vork er derimod meget ældre, måske flere tusinde…
Landsbyhistorier.dk

Slavekrigen 1848

Uddrag af: CHR. KOLLERUP EN VESTHIMMERLANDSK BONDESLÆGT Slægten Bro med Sidelinjer. Løgstør Bogtrykkeri 1951 Slavekrigen i Vesthimmerland,(side. 245-49) Godt et århundrede er forløbet siden slavekrigens dage, og det kan vel have…
Landsbyhistorier.dk

En Slægtsgård

Søren Peder Christensen, Dalgård i Oustrup og hans gamle kvitteringsbog. Søren Peder blev født d. 9 nov. 1813 i Tørskindgård som søn af gårdejer Christen Jensen og Johanne Jensdatter. Søren blev gift med Mette Nielsdatter, der var…
Oure - Syv søskende

Polakhuset ved Broholm

Jeg blev født i Boelsmose mellem Oure og Lundeborg i 1935. Vi boede i et lille bindingsværkshus med stråtag. Da vi efterhånden var syv søskende, blev huset for lille, så mine forældre solgte huset og flyttede ind i et af Broholms huse,…