Indlæg

Landsbyhistorier.dk

Skovens folk og deres løn

Der var ansat 10 faste folk og der var en hel del løsarbejdere. I Saltø skov var der 8 faste folk, og i de øvrige var der 2 faste til at tage sig af disse. Daglønnen: For en mand 1 kr. 36 øre For en kone 1 kr For et barn 50 øre Desuden…
Landsbyhistorier.dk

Skovarbejder Lars Hansen og Hustru

Lars Hansen er født i Kyse den 10 Februar 1842, som søn af Husmand Hans Christiansen og hustru Lisbeth Hansdatter bgge fra Kyse. Han var gift med Karen Sørensen, født i Skraverup den 19 December 1847, datter af indsidder Søren Madsen og…
Landsbyhistorier.dk

Historien om skytten Jacob Lange

Jacob lange var den første skovrider ved Saltø gods, og boede i det hus som skovfoged Fris boede i. Dette er i 1780erne hvor skovriderboligen endnu ikke er bygget. Jacob Lange var født i 1737 og gift med Anne Andersdatter, født i 1731.…
Landsbyhistorier.dk

Skovrider Niels Jørgen Kann

Han er født 3 jul 1801 og kommer fra Lunde sogn på Fyn. Han blev uddannet i fyrstedømmet Waldeck i Tyskland  som forstmand og jæger. I sit liv var han skovrider på Lindholm, Bognæs og Selsø. Han blev gift i Brønshøj kirke med Karen…
Landsbyhistorier.dk

Åge Wielandt Skovridder og Godsforvalter

Wielandt er født den 16. juli 1904 på Frederiksberg, som søn af kgl. Skovrider Thorkild Wielandt og hustru Helga, født Walter. Han er student fra Sorø Akademi 1923, og blev derefter elev i 1923-1924 på Palsgård og Mårum skovdistrikter,…
Landsbyhistorier.dk

Hans Peter Gabrielsen

Skovfoged i Saltø skovdistrikt. Han blev født 29. februar 1884, i Fodby sogn, som søn af panelist Peter Gabrielsen og hustru Ane født Pedersen. Han blev gift med Kamilla Jensen i 1912. Han blev elev på St. Frederikslund skovdistrikt…
Landsbyhistorier.dk

Skovfoged Olaf Friis Christensen

Født 5. november 1911 som søn af købmand Frederik Friis Christensen og hustru Maren født Øster. Hans fader havde en lille købmandsforretning på Grundtvigsvej på Frederiksberg. Familien flytter til Sønderjylland ved Christiansfeld,…
Landsbyhistorier.dk

Mads Emanuel Madsen skovarbejder og teglværksarbejder

Mads Emanuel Madsen var født 10 maj 1903. Hans moder og fader var bosat i Holløse og var Husmand Lars Nicolai Marinus Madsen og hustru Petrine Emilie Petersen. De blev viet i Vallensved kirke den 2 april 1898. Lars Marius Madsen var søn af …
Landsbyhistorier.dk

Skovrider

En skovriders arbejde bestod ved århundredeskiftet i administration og regnskab, over lønninger og indtægter af salg og han skulle føre tilsyn med fældede træer, at det blev opmålt rigtigt af skovfogderne . En del af skovriderens løn…