Landsbyhistorier.dk

Bent Madsen fortæller videre

Bendt fortæller at han kan huske Marius og Line, han var vejmand og de havde en søn der hed Arne. De boede oppe i Bistrupgade 4, Line havde en mor der hed Stine. Hun boede lige ved siden af i Bistrupvej 5, som dengang var et dobbelthus. I den anden ende af huset boede Peter Olsen, og for øvrigt købte Otto Pedersen huset en gang i 40erne.

Overfor på Bistrupvej 2 boede Jutta, Hendes mand var uddeler i Brugsen, og hed Hans Peter Olsen. Han var ølkusk og mødte sin kone i Karrebæk, hvor hendes far var fisker. Hun havde en Søn, Lars Valentin Villy Olsen, der senere blev gift med Anna og de boede ude på Bistrupvej 20. Han var uddeler i Spjellerup Brugs.

Ved siden af boede Otto Pedersen med sit Tømmerværksted, Bistrupvej 4, indtil han flyttede ned i savværket.

Der vor vejen blev rettet ud, oppe på bakken ved Bistrupvej 4 og 5 boede Kristine og Karl, de var søskende. Førhen boede en Møllersvend som arbejde i Bistrup mølle, ude på Møllevænget.

Bent fortæller at i Bistrupgade 9 boede Emil Jakobsen, Han var sygekasseformand en lang årrække, man skulle dengang have nogle sygesedler når man skulle til lægen. Men at de flyttede, da Karen Margrethe deres datter var lige omkring 6 år, har aldrig gået i Bistrup skole, hun kom til at gå i Hyllinge skole.

I Bistrupgade 16 boede et ældre Ægtepar, Hans Peter Olsen og Fanny M. Olsen og fortæller at han lige så tydelig kan se dem for sig.

På vadestedsgården boede Hansen og husker at det var ham der lærte ham at sige “Kunstgødning”.

Nede i den anden ende boede Anna Øksnebjerg og hendes mand, de boede i det hus, man senere kaldte Martasminde eller Gavehuset, Bistrupgade 60.   Bent fortæller videre at til nytår gik de altid derop, for Anna gav sodavand til alle børnene og fortæller videre at hr. Øksnebjerg var skovarbejder i Saltø skov og at de havde skovelever på kost. Når så Slagteren kom købte Anna et helt kohoved og så lavede hun Frikasse’ af det til Eleverne.

Længere henne boede den gnavne Julius, han var altid sjov at drille for børnene. Dette er Bistrupgade 54, det hørte til Merritzhøj, Bistrupgade 35. På Merritshøj boede Niels Christoffersen. Hans kone cyklede meget, dengang var en bil ikke hver mands eje. Bent husker at når fru Christoffersen kom cyklene så det lidt pudsigt ud. Hun trådte en hel masse gange og så rejste hun sig og så trådte hun igen og rejste sig. Årsagen var at sadlen sad skråt nedad så hun gled ned hele tiden. Han fortæller videre at Niels Christoffersen var meget syg til sidst og kunne næsten ikke tale. Han havde et eller andet med halsen.

I nr. 52 boede Sofie “Hans Lauesen” Idas bedstemoder.

Så falder talen på Viggo Petersen og hans Skolebillede, og Bent undrer sig over at det er Lærer Høgsvig der er på Billedet, for Viggo har fortalt at han havde Niels Sørensen som lærer. Men vi bliver enige om, at skolen må have skiftet lærer midt i Viggos skoletid.

Bent fortæller, at Viggo har fortalt at skolelæren selv drev jorden og han havde køer. Viggo spiste frokost hjemme, og når der var et eller andet de skulle have efter frokost, som han ikke havde læst på, trak han pælene op på køerne og sagde til Niels Sørensen at hans køer gik løse. Så blev de sendt ud for at fange køer og så gik den tid jo.

Det tidsrum Bent Madsen fortæller om er i 1930-erne.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.