Vester Nebel - Fattiggården

Vester Nebel fattiggård

Skæbner og minder fra 20 år som bestyrer... Tidligere tiders fattighjælp Når man læser om tidligere tiders fattighjælp og dets fattigvæsen, har det alligevel i loven været  sådan, at de fattige skulle hjælpes, men det kan jo også…
Landsbyhistorier.dk

Fra Fattiggården

Anders Nielsen var født i Brakker på en gård midt i byen, hvor der i hans barndom var den første brugsforening. Anders var stærkt åndssvag, var hjemme til 12 års alderen. Da han blev større, blev han så griset, så de ikke kunne have…