Landsbyhistorier.dk

Kort om Veddum

Områderne omkring Veddum Veddum udgør med opland Veddum Vandkær, Bundhaven, Veddum mark, Tonskær og Veddum Vorn. Den østlige del, Veddum Vandkær, Bundhaven Veddum Kær, Veddum Have og Melkurven er lavtliggende hævet stenalderhavbund,…
Landsbyhistorier.dk

En stor forteklyngeby

Veddum er en af Danmarks største forteklyngebyer, hvor gadepladsen indenfor den fuldstændige gårdkrans var opdelt i et betydeligt antal blokker med huse og gårde. Mellem disse blokke fandtes et virvar af slingrende stier og gyder, noget…
Landsbyhistorier.dk

Storkekoloni med 135 ynglende par

Kører man mod øst, kommer man igennem et stort fladt markområde: Vandkæret, Bundhaven, Veddum Kær, Veddum Have og Melkurven med spredt bebyggelse fra efter 1900. Før århundredeskiftet (1900) var området bevokset med el og fyldt med vandhuller…
Landsbyhistorier.dk

Kirsebærrene blomstrede

Tidligere var Veddum utrolig rig på kirsebærtræer, så rig at man kaldte den ”En eventyrby i blomsterland” og ”at der givet ikke fandtes en landsby i Danmark, der var så betagende smuk som Veddum, når kirsebærrene blomstrede. I dag…
Landsbyhistorier.dk

Bredboller på suppen

Bredboller eller Veddumboller er egnsbestemte suppeboller, der med sikkerhed har været brugt i Veddum siden 1875, måske tidligere, der er fremstillet af fløde – som ikke må være for frisk, æg og hvedemel. De er runde, lidt større end…
Landsbyhistorier.dk

En fremsynet by

Kulturelt set har Veddum været begunstiget af, at der har levet utroligt mange fremsynede og initiativrige mænd og kvinder her, således blev der i 1880 stiftet en afholdsforening, der i 1883 købte en udstillingsbygning i Aalborg, rev den…