Landsbyhistorier.dk

Als Kirke gennem årene

Kirken i 1300-tallet Ifølge gamle beretninger og dokumenter skal kirken være opført i 1309. Als sogn, også kaldet Ellernæs (stedet hver der voksede elletræer), eller Alnis, strakte sig fra syd for Dokkedal til Als Odde, en strækning…
Landsbyhistorier.dk

Om præsterne i Als Kirke

Den første præst i Als, skulle efter Rokkedrejerens optegnelser være: 1473 – 1512: Knud Lauritsen. Sognepræst her i Alnis. 15?? - 15??: Jens Jensen, præst og kapellan her i 1512. 1512 - 15??: til mod enden af pavedømmet, var…
Landsbyhistorier.dk

Als Kirke fylder 700 år

Als sogns absolut ældste bygning, Als kirke, kan efter de oplysninger, der findes tidsfæstes til at være opført i 1309, idet der på et tidspunkt har været indridset i kirkens nordside ”anno 1309”. Det må betyde, at det er året for…
Landsbyhistorier.dk

Als Skoles historie fra 1604 til 1956

AI forbindelse med at den nuværende Als Skole, der i dag hedder Havbakkeskolen, fylder 50 år i 2006 er det vel på sin plads at gøre rede for de år, der gik forud. På grundlag af optegnelser, som pastor M. Larsen, Als og Niels Chr. Skaanvad…
Landsbyhistorier.dk

Minder fra Als Hede

Mit navn er Karl Løth Nielsen, og jeg er født i 1936 og er søn af Karen og Jens Løth. Jeg har fået lyst til at skrive noget om, hvordan det var at være barn dengang. Jeg mindes stadigvæk mange af mine skolekammerater. Fra Buddum husker…