Landsbyhistorier.dk

Angiveri

I september 1944 var en tyverårig pige fra Hyllinge til bal i Sneslev Forsamlingshus. Her blev hun generet af en kommis fra Fuglebjerg. Han spurgte hende, om ikke hun skulle "hen og snakke med de sorte". Underforstået medlemmer af Sommerkorpset,…
Landsbyhistorier.dk

Klipning og spark

4. maj 1945 om aftenen blev mørklægningsgardinerne oppe. Lyset strømmede ud af vinduerne. Modstandsfolkene gik på plads. Dagen efter begyndte opgøret. Det var mange steder ikke noget kønt syn. På Hyllinge Station havde en masse nysgerrige…
Landsbyhistorier.dk

Da Hyllinge mølle brændte

Møllen i Hyllinge var en Hollandsk vindmølle, bygget før 1906, den lå på hjørnet af Tåstrupvej og Søndergade. Møllen brændte i 1915, men beboelsen og avlsbygningerne er der stadig. Møllen brændte tidlig om morgenen søndag den…
Landsbyhistorier.dk

Kirkebyggerier

Utallige sagn landet over omhandler kirker, der skulle have ligget et andet sted. Hvis ikke man havde taget de underjordiske trolde i en nærliggende bakke eller gravhøj i ed før et byggeri, kunne de let blive sure. Troldene gik i aktion om…
Landsbyhistorier.dk

Rappestenen

Er en af de mange sten, der ”er blevet” kastet mod en kirke. Historien lyder (NPP): ”Hvor nu Hyllinge Stationsplads er, laa der en Sten, der hed Rappestenen. Den ragede vel 2 Alen op over Jorden [ca. 1,3 m], og henved en 8 Alen i Omkreds.…
Landsbyhistorier.dk

Præsten og Naboen

Det har vist altid været kært at kunne gøre lidt grin med sin præst, eller med ærefrygt at brygge historier på hans overnaturlige evner. Han stod jo i forbindelse med de højere magter. Tænk blot på oprindelsen til ”Hokus Pokus”,…
Landsbyhistorier.dk

Helligovnspræsterne

Som det fremgår af det følgende, er det ikke helt almindelige præster, der omtales: - ”Naar man fra Hyllinge følger Vejen østerud af Byen kommer man igennem det Terræn der kaldes Helligovnen. Et gammelt Hus, der ligger der, kaldes Helligovnshuset.…
Landsbyhistorier.dk

En grum smuglerhistorie

”I Hyllinge boede der en Mand; han hed almindeligvis Lanseneren. Det var en raa og lidt fordrukken Person, og han var tit borte i flere Dage, og ingen vidste rigtig, hvor Lars var. Paa den Tid, omkring ved 1850, var der nogle jøder [!] i…
Landsbyhistorier.dk

Gammel ”retspleje”

Ved Tåstrupvej støder bymarkerne for Hyllinge, Agerup og Tåstrup sammen. Stedet kaldtes tidligere ”Stendyssen,” og indtil 1870’erne lå der her en stendynge; og det fortælles, at alle forbipasserende skulle kaste en sten på dyngen.…
Landsbyhistorier.dk

Manden på den hvide hest

Mystiske gengangermænd m/u hoved på hvide heste har altid været godt sagnstof, og lokalt har NPP tre af slagsen. - Fra Slagelselandevejen går en sidevej forbi Petersminde til Tvedevænge. Her huserede Manden på den hvide Hest: "Gaar…
Landsbyhistorier.dk

Af en sognefogeds besværligheder

Bakke (se historien om Bakke under landsbyen Agerup, red.) kunne være blevet tilsagt til hoveri på Førslevgård gennem sognefogeden, som også blev kaldt bondefoged. Det var en af de mest ansete gårdmænd, der blev udnævnt til hvervet af…
Landsbyhistorier.dk

Karen Marie Mortensdatters dagbog

Morten Larsens datter (f. 6/10-1818) skrev dagbog i 1830, 11 år gammel. Det var ikke en dagbog med personlige betroelser, men en beskrivelse af dagliglivet på en gård på den tid. Den er blot lavet af nogle papirsstykker, bundet sammen i…