Indlæg

Landsbyhistorier.dk

Ramløse By

I ældgamle sagn fortælles det at trolden "Ram" er løs i netop dette område, og deraf opstod selve navnet "Ramløse"… Ramløse er en meget gammel by – helt hvor gammel er ikke til at sige, men man kender til historien om en meget magtfuld…
Landsbyhistorier.dk

Gårdene

I Ramløse var der mange gårde, som alle lå meget tæt samlet omkring gadekæret. De tilhørende jorder lå så spredt i alle retninger og set med nutidens øjne i et nærmest kaotisk virvar. Først omkring 1700 tallet blev der sat mere…
Landsbyhistorier.dk

Kendte personer

Rønnekilde var i gammel tid en kæmpe gård, som i dag er udstykket til flere mindre gårde. Lars Petersen, hvis mindesten i dag kan ses på hjørnet ved indkørslen til skolen, boede dengang på Rønnekilde. Han studerede på Frederiksborg…
Landsbyhistorier.dk

Møllen

Lars Jensen ejede Møllebjerggård (nuværende "Steak House") og byggede møllen i 1882. I 1894 købte Niels Pedersen møllen efter at have arbejdet der siden 1888. I 1908 brændte møllen og i en periode blev en dampmaskine anvendt, således…
Landsbyhistorier.dk

Søen

Landet hævede sig i yngre stenalder og fjorden blev til Arresø. Omkring år 1560 tog sandflugten fart. Bydinge å blev sandet til og to vandmøller langs åen stod i år 1600 øde og forladte. I årene efter tilsandingen steg vandstanden kraftigt…
Landsbyhistorier.dk

Moderne tider

I 1945 efter 2 verdenskrig blev den nye skole anlagt (matrikel 2a). Indtil da fandtes vandforsyning kun via brønde og der var ingen vejbelysning i byen, men dette kunne ikke længere bære en "moderne" by. Ramløse Borgerforening blev dannet…
Landsbyhistorier.dk

Udstykninger

Henover tiden er der sket flere udstykninger til både sommerhus- og helårs boligområder. Bl.a. Søkrogen, Byvej, Kirsebærvej, skytteforeningen (26. kreds), andelsforeningen Møllelodden og vores område, som til at starte med bestod af 2…