Landsbyhistorier.dk

Enelærer og kirkesanger i Tyvelse

I de gamle landsbysogne spillede enelæreren og kirkesangeren en rolle, der rakte langt ud over, hvad embedet krævede. De var aktive i andelsbevægelsen og foreningslivet. De var meddelere til lokale aviser og holdt aftenskoler. De skrev ofte…