Landsbyhistorier.dk

Han var et tugtens ris

1677 senere blev Peder Andersen Damb sognepræst i Åstrup sogn på Falster. Han var født i Skåne og havde været sognepræst her. Under krigen mellem Danmark og Sverige 1675-79 måtte han i livsfare flygte fra svenskerne til Danmark. Han…
10. august 2015/af Knud Lambert
Solbjerg - Søren Peder Jacobesen

De to hestetyve i slægten

Vi er glade for vore aner, men to af mine har jeg fået et nært forhold til. Introduktion Da jeg arbejdede med slægtsforskning i min fars familie, havde jeg fundet frem til mine tipoldeforældres bryllup. Stor er min forbavselse, da jeg…
28. juli 2015/af Kirsten Andersen
Egtved - Tørv på lastbil

Moser og tørvegravning under 2. verdenskrig

I midten af 1800-tallet, inden den systematiske dræningsindsats begyndte, var 20-25% af Danmark dækket af moser, som næsten alle var tørveproducerende. De var en vigtig brændselskilde og havde derfor også en økonomisk betydning. Ved kortlægning…
3. juli 2015/af Lars Peter Lund
Vester Nebel - Fattiggården

Vester Nebel fattiggård

Skæbner og minder fra 20 år som bestyrer... Tidligere tiders fattighjælp Når man læser om tidligere tiders fattighjælp og dets fattigvæsen, har det alligevel i loven været  sådan, at de fattige skulle hjælpes, men det kan jo også…
3. juli 2015/af Lars Peter Lund
Landsbyhistorier.dk

Min barndoms land

Her en lille beretning om mine sommerferier hos min bedsteforældre i Holbæk pr Ørsted. Min mor Klara Marie Jensen var ud af en børneflok af 6. Mine bedsteforældre boede i et lille dobbelthus overfor den gamle skole på hjørnet lige ved…
25. juni 2015/af Flemming Yttesen
Vork - Vejle Å - Koldborg

Koldborg – gammelt voldsted og vadested

Koldborg er et gammelt voldsted og et vadested over Vejle ådal ved Vork. Selve voldstedet ligger lidt vest for Vork på nordenden af et langstrakt og stejlt højdedrag på kanten af Vejle ådal. Den yderste stejle del af højdedraget har sikkert…
11. maj 2015/af Lars Peter Lund