Landsbyhistorier.dk

Juletur med "Elephanten"

Da vi i 1974 flyttede til Chr. Ø, medførte det meget andet end undervisning af øens ca. 20 skoleelever. Med sine ca. 120 beboere, 1½ times sejlads fra Bornholm, havde øboerne skaffet sig en del traditioner, som holdtes i hævd med stor…