Indlæg

Landsbyhistorier.dk

Nordeuropas ældste fungerende folkeskole nedlægges

Hvem var Gregers Krabbe Gregers Krabbe (1594-1655) til Torstedlund var af adelsslægt og en mand af stor vigtighed. Som 14-årig blev han sendt ud for at dygtiggøre sig, og han studerede ved universiteterne i Leipzig, Strassburg og Pauda. 23…
Aarestrup - J M Gillan

Flyverstenen i Torstedlund

Denne sten er sat over den engelske Lancasterflyvemaskine (4 motors), som fladt ned her den 20. april 1945 kl. 11.40 nat. Det var arbejderne ved Konradsminde savværk, der tog sagen op. En komite dannedes og denne rejste stenen den 4. august…
Aarestrup - Stationsby

Aarestrup som stationsby

I 2006 skrev Niels Nørgaard Nielsen en artikel om Jernbanestation i Øster Hornum. I artiklen er nævnt at pojektet var nævnt i en Aalborg Avis Jeg fandt efterfølgende på forsiden af Aalborg Amtstidende den 29. april 1901: Hovedmanden…
Aarestrup - Selvejerbonde

Første selvejerbonde

Jens Jensen Smed i fb. af 29/7 1780. I Fæstekonditionerne af 7. april s. a. var besætningen 9 Heste, 5 Køer og Kvier, 7 Faar med nogle Lam, 1 Væder, 1 So med 5 Grise. Gaardsredskaberne var saa daarlige, at de skulde fornyes. Stuehuset skulde…
Aarestrup - Ørnsgaard Stenen

Ørnsgaards Stenen

Dette er den største sten jeg endnu har arbejdet med. Den er nok mellem 2½ og 3 Al høj og vejer ca, 1½ Tons ca. 3000 kg. Det var Fru Abelone Aldahl, der gerne vilde have en Sten ved Gaarden. I Pinsen 1942 tog da Niels Aldahl og Fru Abelone…
Landsbyhistorier.dk

Kildegaards Sten

Da jeg arbejdede med Enggaards Sten, der var den første af mine Gaardsten talte Søren Ræbild og jeg om, hvad egentlig Bisgaard tænkte om, at vi tog en Sten fra Kildegaards gamle Plads og opsatte den ved Enggaard. Det var vist et fejlgreb,…
Landsbyhistorier.dk

Enggaards Sten

Det var i 1899 at Jens P. Nielsen (Hede Jens) nedbrød Kildegaards Lade. En Grundsten blev liggende paa Stedet og en Tjørnehæk voksede op ogsaa over den der laa i den lille Skrænt der afsluttede Gaardens Have. I Efteraaret 1934 blev det bestemt,…
Aarestrup - Træskoindustri

Træskoindustrien

I hele forrige Aarhundrede var Sognet rigt paa Træskomænd, Træskokarle og Træskodrenge. Mange var dygtige, og der var Kappestrid og Konkurrence i Faget. Niels Boier kunde saaledes paa en lang Sommerdag hugge og hule 18 Par. Han var ogsaa…
Landsbyhistorier.dk

Flaget blev halet ned 5. maj 1945

Min bedstefar, Jens Christian Randers, der var født i Torsted 1864, hørte til de gamle anerkendte i byen. Det kan således nævnes at han på hans 80 års fødselsdag viste førstelærer Th. Johansen ham den æresbevisning at komme over på…
Landsbyhistorier.dk

Bydammen istandsættes

Aarestrup Bydam, også kaldt Skoledammen eller Branddammen, hvilke tre navne brugtes i flæng af byens beboere, lå i foråret 1920 i en sørgelig forfatning. Der var såre lidt vand i den, men derimod mudder i velstand. Folk talte om, at der…
Landsbyhistorier.dk

Soldaterindkvartering i Aarestrup 1929

Ordret afskrift fra side 34 i bogen "Små Tildragelser 2" skrevet af Førstelærer Th. Johansens 1929, som følger: Torsdag den 26.Septbr. 1929 indkvarteredes her i Aarestrup og Foldager 9.Batalions 3. Kompagni med Underofficerer og Officerer.…
Landsbyhistorier.dk

Den ny dampkedel

Marinus fragtmand kom slæbende fra Aalborg med den ny dampkedel til mejeriet. Han havde sine egne velfodrede heste for, og endda to til, som han havde lånt. Den ene var mejeriformandens. Den anden hans nabos. De fire heste trak godt i skaglerne,…