Mern - Købmandsgården 1912

Brændevinsdommen i Mern af 31. juli 1876

Brændevinsdommen i Mern mildner luften for hele Danmarks brugsforeningsbevægelse.  I Danmark indføres i 1856 ”Den frie Næringslov”, en lov, der bryder med købstædernes eneret (som Præstøs) til at handle. Mernboerne kan nu frit…
Mern - Belladonna rod

Pastor Arentz i Mern (1755-1769)

Pastor Arentz og hans lemfældige omgang med Belladonnaer og især den meget giftige plante: ATROPA BELLADONNA Magister, Hans Vilhelm Clausen Arentz, kaldes 1755 til Mern kirke som afløser for sin svigerfader (provst  i Bårse herred gennem…