Landsbyhistorier.dk

Betragtninger om Handest i gammel tid

Hvorledes Handest har set ud for 300 år siden, ja det kan jo kun blive gætteri, og dog, nogle holdepunkter er der dog. Hvornår Handest er blevet bøndergods under Mariager Kloster, tør jeg ikke sige. Men da Mariager Kloster var både gammelt…
Landsbyhistorier.dk

Handest Skole

1924 Årstallet pryder Søbakkeskolens facade ud mod vejen. Det år blev den ny Handest Skole opført. Alle bygninger har både en forhistorie og en historie, men bag offentlige skoler ligger der en beslutningsproces og mange overvejelser.…
Landsbyhistorier.dk

Mit liv i Glenstrup Sogn

Mine forældre Min mor og far kom til Handest ca. 1907. Mor tjente ved lærer Nielsen, og far havde værksted oppe ved Laust Frank i det lange hus ved siden af Forsamlingshuset. Far spiste ved sin bror, der var smed og boede i Højbo. Mor og…
Landsbyhistorier.dk

Laust Franks ophold i Handest

Den jyske længdebane nåede i 1869 til Hobro. Et par år senere oprettede Statsbanerne en grusgrav eller måske snarere en ballastgrav i Handest Vesterland, hvor de i de efterfølgende omkring 50 år tog endda rigtig meget grus. Da datidens…
Landsbyhistorier.dk

Uddrag af sognerådsprotokollen

1921 ”Amtets Tilladelse for Glenstrup Kommune til at yde 900 Kr. til Istandsættelse af det elektriske Lys i Glenstrup Kirke forelå og godkendtes.” ”Under eventuelt fremkom Anders Andersen med, at Lærer Møller, Holmgaard, havde…