Landsbyhistorier.dk

Christen Nielsen Mat. 5a

Christen Nielsen overtager mat. 5 a i fæste 13 december 1852. Han er da 22 år. Han er født i Jenstrup 9 april 1830. Hans forældre var gårdmand Niels Olsen og hustru Karen Jørgensdatter. De flytter senere til Bistrup hvor Christen Nielsen vokser op. Hans kone var Ane Margrethe Poulsen født i Karrebæk sogn i 1836, datter af gårdmand Poul Larsen og hustru Anne Marie Knudsdatter, de flytter også til Bistrup, hvor hun vokser op.

I 1860 har de to børn og et plejebarn:
– Karen Nielsine Christensen
– Niels Knud Christensen
– Hans Julius Haupt, plejebarn fra Marvede sogn.

De har 3 tjenestefolk:
– Lars Hansen kom fra Vallensved sogn
– Ane Kirstine fra Fodby sogn
– Marie Sørensdatter fra Hyllinge sogn.

I 1906 laver han en aftægtsaftale med Saltø gods, han er på dette tidspunkt 76 år gammel og havde således tjent godset i 54 år. Aftægtsaftalen er indgået mellem forvalter Classen  og Christen Nielsen og underskrevet den 18 juni 1906. Han fratræder samme dag fæstet af gården med tilbehør, det vil sige med jord, bygninger, besætning og inventar, samt så og fødesæd, alt i den tilstand de hele er i på dette tidspunkt. Han og hans hustru har altså ingen rettigheder over gården med tilbehør, men godset skal til gengæld udøve en livrentesum.

Godset overtog fæstet i den tilstand den forefindes og forsage sig en hver ret til at kræve nogen erstatning på noget, til gengæld kunne Chresten Nielsen heller ikke kræve erstatning, hvis det modsatte skulle være tilfældet.

De får til gengæld fri boglig på fæstegården, der vil blive anvist dem en stue og køkken eller adgang til et. Til gengæld skulle aftægtsfolkene rette sig efter de kommende forhold.

De får ret til at benytte et stykke  jord som er dem anvist til have, og fra Saltø skov får de 2 rummeter tørt brænde. Så længe de lever får de 300 kr. årligt udbetalt hver med  1/12-del hver måned. Hvis en af dem dør får den længst levende han eller hun 200 kr. årligt.

Hvis Christen Nielsen og hustru skulle bortflytte udbetales der kun den kontante pengesum og ydelsen bortfalder ved deres død. Sammen med fæsteforholdet overdrager han rettighederne som andelshaver i Fodby Mejeri, men får dog beløbet af den leverede mælk og overskuddet.

Han blev fritaget for at svare nogen afgift eller anden ydelse af gården og     blev eftergivet en restante på 5 kr. samt skat på 67 kr. Hvis han på nogen måde fortrød aftalen kunne han fortsætte med fæsteforholdet som hidtil.

Christen Nielsen dør den 20 juni 1908 og bliver begravet på Fodby kirkegård. Ane Margrethe Poulsen dør 20 maj 1910 og bliver også begravet på Fodby kirkegård.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.