Gerning - Søren Nielsen

Arbejdet på herregårde og proprietærgårde

Nedenstående historier er baseret på Søren Nielsens erindringer om arbejdet på en række herre- og proprietærgårde i og omkring Gerning. Historierne er suppleret med billeder fra Bidstrup. Herregården Fuglsang Efter at have tjent…