Indlæg

Bælum - Nørgaard (Kilde: Danske Herregårde)

Nørgård, Gyldenstjerne og Hvid

På vej fra Bælum by til Bælum Mølle passeres indkørslen til en større gård. Det er let at misse indkørslen, men prøv alligevel - Nørgård hedder gården, som har været byens fattiggård. Men også en herregård, ejet af Rosenkrantz-…
Bælum Mølle

Bælum Mølle - på toppen af Møllebakken

Møllebakken Nordvest for Bælum by ligger Præstens Høj samt Hejrebakken, der tilsammen bliver kaldt Møllebakken. Netop der, på det højeste punkt, knap 60 m. over havet står Bælum Mølle højt knejsende, synlig fra Rold skov i vest…
Bælum - Fattiglem 27

En beretning om fattiglem nr. 27 på Bælum fattiggård

Dette er en beretning om fattiglem nr. 27 Jens Hansen Petersens liv og levned. Ved et tilfældig opslag i en af Bælum sogns gamle kirkebøger fra 1888 under ”Afdøde Mandspersoner” faldt Jens Hansen Petersens Tørslev navn blandt mange…
Landsbyhistorier.dk

Fra storbyen til landsbyen

Fra at være født og opvokset i en storby som Aalborg (Vestbyen), og senere i livet flyttet til en lille landsby som Bælum, var noget af en omvæltning. At komme til et så lille samfund kræver ikke så lidt for at blive integreret/accepteret,…
Landsbyhistorier.dk

Præstehistorie

Der har altid hersket en særlig opmærksomhed omkring gejstlige personers gøren og laden. Det være sig hvis der kommet en måske lidt uheldig formulering fra prædikestolen eller præsten har gjort sig uheldig bemærket på en sådan måde…
Landsbyhistorier.dk

Der var engang 1954

Ferietoget fra Kbh. Hovedbanegård dampede derudaf i sommeren 1954 med forventningsfulde børn. Når man stak kinden mod ruden kunne man se damplokomotivet der trak, hvis kurven i landskabet var krum nok. Bekymringen blev stor i Aarhus fordi…
Landsbyhistorier.dk

Thor øl, juletræer og en spasmager

Vi skal ikke mange årtier tilbage, da der var mange flere handlende i Bælum end i dag. Ja, den rummede en overgang foruden detailbutikkerne endda hele 3 øldepoter, hvor Viggo Møller i Nørregade var indehaver af et af dem. Han havde flere…
Landsbyhistorier.dk

Østhimmerlands Ungdomsskole i Bælum

Erindringer fra min tid som elev på ØU - Østhimmerlands Ungdomsskole i Bælum. I tiden efter jeg sluttede min syv års skolegang i St. Restrup Friskole i 1953, havde mine forældre og jeg naturligvis mange drøftelser angående min fremtid,…
Landsbyhistorier.dk

Præsten, der kunne ”mane”

Umiddelbar nord for Bælumgård - syd for vejen, der går mellem Solbjerg og Bælum ligger et overdrev med en lavning kaldet ”Hundehullet”. I fordums tid skete på dette sted, ifølge et sagn, en meget dramatisk hændelse, da det var her,…