Landsbyhistorier.dk

Bøvingslyst matrikel 8a

Gården har lå oprindelig nede ved gadekæret, matrikel 8b er er det gamle stuehus til gården, dog er huset meget renoveret siden. Så der er ikke meget tilbage af de lerklinede væge. Det var også en firlænget gård dengang. Hvornår den er flyttet op på marken ved jeg ikke, men det er en gang i 1840-50erne. Det er forvalter Bøving er har opført gården deraf navnet.

Det var i sin tid fæstegård under Saltø og det er sandsynligvis dengang den lå hernede.

I 1819-20 er det Niels Larsen der har gården her nede ved gadekæret, og alt tyder på at han havde den i 1806 også, men jeg er ikke sikker, han dør 9 december 1820. Han var gift med Anne Larsdatter, hans enke gifter sig med Peder Mikkelsen,  den 29 Juni 1821, et halvt år efter dens førstes mands død og han fører gården videre.

Af børn er der i 1834 dette efter Peder Mikkelsens død:
– Lars Nielsen 16 år, fra ægteskabet med Niels Larsen
– Anne Kirstine Pedersdatter 12 år født 16 Maj 1822
– Niels Pedersen 11 år

De har 4 tjenestefolk:
– Hans Michalsen 29 år
– Søren Kristoffersen 28 år
– Sophia Jonsdatter 18 år
– Ingeborg Hansdatter 19 år

I 1822 har Saltø følgende beskrivelse af gård og marker:

  • Bygningens tilstand: 4 længer, 49 fag, er gamle, holdt godt mådelige med nyt tag.
  • Kreaturerne deres slags og antal: 6 heste, 7 køer, 2 kvier, 2 stude, 2 kalve, 5 svin, 13 får, 1 væder, 1 buk.
  • Jorderne og deres drift: Høstet mådelig, sået i brak 3t. Hvede og 3 ½ t rug, temmelig godt behandlet.
  • Kløver sæd og staldfodring: Sået kløver i det samme udlægges stalfodring, 4 heste til skt. Hansdag.
  • Tørvemoser og deres behandling: Ingen tørveskær.
  • Gårdens og avlsredskaber: 3 beslagene vogne, 1 jern plov, 1 jern harve, 1 træ harve, 1 tromle.
  • Anmærkninger om haverne og markernes behandling: Begynder at behandle marken godt har temmelig gode urter i haven.

I 1833 indtræffer der en begivenhed i Bistrup der påkræver herredsfogedens opmærksomhed.

Dette er beskrevet således i kirkebogen: Død 9 marts, begravet 15 marts 1933 Peder Mikkelsen gårdmand i Bistrup. I anledning af dennes dødsfald modtages gennem herredsfogedens fra Karrebæk følgende skrivelse:

Sorø Amt ….. har den 11 d.m. tilskrevet mig således: På grund af de oplysninger som indeholdes i det med hd herredsfogeds befaling skrivelse af 11 dm fulgte forhør som er optaget i anledning af gårdmand Peder Mikkelsen af Bistrup natten mellem den 9 og 10. dm. I et raseri ….. har kastet sig selv i en brønd hvorved han er druknet, tilmeldt tjenstligt til fornøden efterretning og vidner bekendtgørelse for rekommanderet at det afsjælede legeme efter de oplyste omstændigheder som begraves med de sædvanlige ceremonier. Hvilket hermed kommunikeres sognefoged Ole Paulsen i Fodby tils ….. muligt vidner bekendtgørelse for …..
Førslev den 11 marts 1833
Leuning
Under anmærkninger: Har i raseri kastet sig i en brønd, hvorved han druknede.

Dette er hvad der står i kirkebogen prikker er ord der ikke er tydet. Alt tyder på at han i et anfald af et eller andet er havnet i en brønd og druknet.

Der går nu ca. 3 år så gifter hun sig den 25 marts 1836, med Peder Pedersen, født i Fodby den 6 juni 1809, dette er hendes 3 mand. Hun er i 1840, 54 år og han er 31 år.

Af hjemmeboende børn har de:
– Ane Kirstine Pedersdatter 18 år
– Niels Pedersen 17 år

Tjenestefolk på gården:
– Søren Jensen 24 år
– Maren Hansdatter 21 år
– Christoffer Hansen 16 år.

De har tilsyneladende ikke flere børn hjemmeboende i 1845 men har 4 tjenestefolk:
– Poul Sørensen 29 år
– Kristoffer Hansen 21 år
– Karen Hansdatter 25 år
– Peder Mathisen 11 år

1850 har de stadig ingen hjemmeboende børn, men 4 tjenestefolk:
– Jens Jensen 19 år
– Anders Hansen 30 år
– Ane Pedersdatter 25 år
– Stine Henningsdatter 23 år.

I 1855 har de udvidet forholdende, med en plejedatter og 5 tjenestefolk:
– Plejedatter Karen Hansen 10 år

Tjenestefolk:
– Ole Jensen 18 år
– Peder Ottesen 36 år
– Peder Mathiasen 21 år
– Karen Marie Rasmusdatter 26 år
– Ane Rasmusdatter 15 år

I 1860 har de stadig plejedatteren og 4 tjenestefolk:
– Hanne Rasmussen 22 år
– Ole Nielsen 21 år
– M. Jensen 24 år
– Karen Nielsen 16 år

Så sker det at Ane Larsdatter dør, den 6 maj 1864, og Peder Petersen er nu 55 år og gifter sig igen et ½ år efter at hans første kone er død, den 25 november 1864. Han gifter sig med Maren Jensen fra Stenbæksholm født 28 september 1835, og er på daværende tidspunkt 28 år. Hendes forældre er Jens Christian Nielsen og hustru Maren Jensdatter. I 1867 får de en datter Anna Jensine Christiane Petersen  født 16 november, dette er Peder Pedersens anden barn. Han har i 1865 fået et dødfødt drengebarn. I 1868 får han Hansine Kirstine Petersen den 20 december 1868. Så i 1876 dør Peder Pedersen 67 år gammel, og hun får en bestyrer der hedder Niels Jensen fra Fodby sogn.

I 1880 er husstanden således:
– Maren Pedersen 44 år, enke
– Anna Petersen 13 år
– Hansine Kirstine Petersen 11 år
– Hendes Moder, Maren Jensdatter 74 år, enke
– Niels Jensen 41 år gårdbestyrer
– Jens Bertelsen 21 år fra Vallensved, tjenestekarl.

Så i 1886 bliver hendes datter gift med Christian Peder Larsen, han er født i Gunderslev sogn og han er gårdbestyrer hos svigermoderen på dette tidspunkt. 7 juli 1886 får de en søn Peder Sigfred Larsen, året efter får de endnu en dreng født 16 november 1887 Marinus Christian Larsen.

Så i 1890 ser deres husstand således ud:
– Maren Jensen 53 år, enke, gårdejer
– Christian Peter Larsen 29 år, gårdbestyrer
– Anna Jensine Christiane Petersen 22 år, hans kone
– Peter Sigfred Larsen 3 år, deres barn
– Marinus Christian Larsen  2 år, deres barn
– En nyfødt pige ikke døbt endnu.

De har 3 tjenestefolk:
– Anders Peter Larsen 24 år
– Anders Christian Larsen 18 år
– Jensine Rasmine Henriette 25 år

Til gården var der en hel del mose og en høj som hedder Rævehøj, oppe ved rævehøj lå rævemosen, Længere ude lå rævehøjsmosen. Midt på stykket nede ved gæret, hvor der altid er så fugtig lå Eskemosen. I 1896 køber Rasmus Rasmussen den, født 15-1 1872, han er gift med Ane Kirstine Rasmussen født 19-10 1872.

De har 3 børn:
– H. P. Valdemar Rasmussen født 23-6 1897
– Enborg Marie Rasmussen født 26-5 1900
– Karl Rasmussen født 31-3 1901

De har også 2 tjenestefolk:
– Frands Themsen født 31-3 1885
– Nora Kristoffersen født 2-3 1885

Den 1 juni 1906 overtager sognerådsformand Jens Hansen den, født i Øverup den 20 oktober 1880 og er gift med Magdalene Regitze Rasmussen født i Skamby på Fyn den 6 september 1886.

De har 4 børn:
– Knud Hansen født 5-5 1907
– Erik Hansen født 18-11 1908
– Edith Hansen født 5-4 1910
– Karen Margrethe Hansen født 14-1 1912

De har også 4 tjenestefolk:
– Hans Petersen født 4-12 1892
– Kurt Olsen født 8-5 1900
– Valdemar Rasnussen født 4-3 1887
– Margrethe Olsen født 28 11 1900

Derefter er det formodentlig Bernhard Nielsen der overtager gården.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.