Refsvindinge - Slibesten

Børnenes roller, pligter m.m.

Roller I 1950'erne fandtes ikke offentlige institutioner til børnenes pleje, omsorg og opdragelse: vuggestuer og børnehaver; disse funktioner varetoges alene af forældrene i hjemmet evt. i samarbejde med skolen. Pligterne Så længe…