Sebber - Jordemoder

Jordemoderen

Man skal ikke lede længe i ældre kirkebøger, før man finder dem - de sørgelige efterretninger om kvinder, der døde i barselseng eller dødfødte, udøbte spædbørn. Har man jordemødre blandt sine aner, undrer man sig, men i de indberetninger,…
Solbjerg - Søren Peder Jacobesen

De to hestetyve i slægten

Vi er glade for vore aner, men to af mine har jeg fået et nært forhold til. Introduktion Da jeg arbejdede med slægtsforskning i min fars familie, havde jeg fundet frem til mine tipoldeforældres bryllup. Stor er min forbavselse, da jeg…
Store Restrup - Karet

Herregården St. Restrup

En epoke på godt 125 år - fra 1787 til 1915 - fra stamhus til højskole Som tidligere nævnt arvede Siegfred Viktor von Raben, St. Restrup i 1787, der i 1756 var blevet ophøjet til stamhus under Christian Frederik Levetzau ejerskab med…
Store Restrup - Våbenskjold Lindenov

Gyldenstierne og Lindenov

Adelsslægtene Gyldenstierne og Lindenov på St. Restrup - En epoke på knap 400 år, også i et historisk perspektiv. Omtrent midtvejs mellem Aalborg og Nibe, på nordsiden af den gamle landevej ligger en smuk hvidkalket, teglhængt bygning…
Landsbyhistorier.dk

Elev på Østhimmerlands Ungdomsskole

Far fik kørekort i foråret 1955 og købte samme år sin første bil en blå Opel Kadet med indregistreringsnumret UA 25618. Hvilken luksus. Den blev beundret af familie og venner og hvisket om i krogene om, hvordan de nu have råd til denne…
Landsbyhistorier.dk

Dengang der var lange kolde vintre

Da jeg var dreng havde vi altid meget lange, kolde vintre, hvis man ser på årene 1945 til omkring 1955, sådan husker jeg det, med en forfærdelig masse sne - sådan føltes det i det mindste. En ting var helt sikkert, vores gårdsplads i…
Landsbyhistorier.dk

Nisser på loftet og et skelet med tøj

Næsten hver lørdag eftermiddag, når der var godt vejr, var jeg med bedstefar på kirkegården I Sønderholm, hvor han havde en del gravsteder at passe. Før jeg selv fik lært at cykle, var turen der op som passager på hans cykel, hvor jeg…
Store Restrup - Våbenskjold Levetzau

Hans Friederich von Levetzau

Historier om Hans Friederich von Levetzau til St. Restrup 1630-1696. Slægten von Levetzau kom fra Tyskland til Danmark med generalløjtnant Hans Friedrich von Levetzow. Han blev allerede i 1670 neutraliseret og optaget i den danske adel. Hans…
Store Restrup - Slot 1723

Grev Christian Frederik Lewetzau

Historie og sagn om grev Christian Frederik Lewetzau 1696-1756 til St. Restrup. Christian Frederik Lewetzau, født 1682, som søn af H. F. Lewetzau arvede han St. Restrup i 1696. Lige som faderen gik han militærvejen og udmærkede sig i den…
Solbjerg - Mindebrev

Mindebrev fra privat hjem

Dette mindebrev er fra et privat hjem i Solbjerg - det er i genre med de gamle mindetavlerman ofte ser i kirker og som kisteplade. Så sent som for omkring 100 år siden kunne mindebreve som det afbillede ofte findes i de afdødes hjem. Oprindelsen…
Store Restrup - Våbenskjold Rosenkrantz Levetzau

Kammerherre Iver Rosenkrantz–Levetzau

Historie og sagn om Kammerherre Iver Rosenkrantz-Levetzau, 1749-1789 til St. Restrup. Han var søn af gehejmestatsminister Frederik Christian Rosenkrantz til Rosenholm og Dorte Reedtz til Barritskov Han blev døbt Iver efter farfaren Iver Rosenkrantz.…
Solbjerg - Wiffertsholm

Wiffertsholms ejere fra 1576

I Østhimmerland, nærmere betegnet i Solbjerg sogn ligger en smuk gammel herregård ved navn af Wiffertsholm, omkranset af store løvskove. heder og moser. Godset blev oprettet i sidste halvdel af det 16. århundrede og .opkaldt af dets skaber:…