Indlæg

Oustrup - Søren Peder Christensen

Fra min Barndoms By

Den gamle husmand og lokalhistoriker, Søren P. Sørensen, der var født i Oustrup, og senere ejede Brambjerg, fik i 1919 udgivet et lille skrift om sin landsby Oustrup. I sine erindringer skriver han: De gamles Erindringer og Oplevelser. Sine…
Bindeballe Købmandsgård

Oplevelser fra Bindeballe og omegn

Navnet Bindeballe nævnes allerede i Løgumbogen i 1459 under navnet Byndeballi. I matriklen fra 1844 er stavemåden Bindeballe. Måske stammer Binne fra et sted, hvor man tøjrede kreaturerne, eller måske af personnavnet Benne svarende til…
Monstrup - Søren og Kirsten
,

Søren Nielsens erindringer

En arbejdsmand fortæller om tiden fra 1908 - 1980 Min fars forældre Min fars mor er født den 23 marts 1848 og blev døbt Gjertrud Katrine. Jeg ved ikke efternavnet. Hun blev født i Stubberup i Oue sogn i den gård, vi kaldte Ræbiles…
Underup - Nyskovgård ca 1930

Otto Nørgård Petersens Erindringer

Min mor Det er vel for mig som alle andre, at min mor, Ane Pedersen Nørgård, var et helt specielt kapitel i livet. Hendes beretning om hendes fortvivlede barndom gjorde et voldsomt indtryk, når hun fortalte om sin opvækst på Sejling Nørregård…
Landsbyhistorier.dk

En gammel Landhåndværkers erindringer

I ældre tider var landhaandværkeren ikke anerkendt som haandværker, i altfald ikke bygningshaandværkeren, i modsætning til byhaandværkeren. Dette skyldtes vel den tids byggemaade paa landet, hvor der kunne anvendes folk til byggearbejdet,…
Tommerup - Sommer i haven

Johannes erindringer

Erindringer fra en fynsk opvækst i 1920′erne og1930′erne 1998. Jeg var ude i haven og plukke en stor buket blomster til Ottos grav. Jeg har her i foråret sået morgenfruer, asters og frøkenhat, det var lidt længe om at komme i gang…
Landsbyhistorier.dk

Barndomserindring fra 30erne

Jeg husker om sommeren, når jeg og nogle andre piger gik ud på engene, hvor vi plukkede engblommer og andre blomster. Så gik vi byen rundt og solgte dem til nogle gamle koner, der boede alene i deres huse. I stuen stod der som regel et stort…
Østermark - Tegning af Anette

Bedstemors beretning

Efteråret var mere indetid. Så var det godt at ”holde mørkning” inde hos bedstemor, - og høre hende fortælle de gamle beretninger fra et langt liv. Om hendes fars lange vandringer ”nør ned” efter stude, som de så drev op til Hamborg…
Landsbyhistorier.dk

Grethes erindringer

Jeg er vokset op i Øster Tørslev, en landsby ca. 17 km nord-øst for Randers, mine forældre havde en lille ejendom på ca. 10 tdr. land. I trediverne var fattigdommen stor i Danmark, vi havde en god barndom. Vi var ikke ret store da vi måtte…
Landsbyhistorier.dk

Mit liv i Glenstrup Sogn

Mine forældre Min mor og far kom til Handest ca. 1907. Mor tjente ved lærer Nielsen, og far havde værksted oppe ved Laust Frank i det lange hus ved siden af Forsamlingshuset. Far spiste ved sin bror, der var smed og boede i Højbo. Mor og…
Landsbyhistorier.dk

En Gedsted drengs erindringer

Den 29. juli 1916 kom jeg til verden, i mine bedsteforældres lejlighed c/o fabrikant Carl Pedersens hus på torvet i Gedsted. Som 1½ årig flyttede jeg med min moder og min stedfader til Tange og derfra til V. Torslev ved Hobro, hvor jeg fik…