Indlæg

Solbjerg - Søren Peder Jacobesen

De to hestetyve i slægten

Vi er glade for vore aner, men to af mine har jeg fået et nært forhold til. Introduktion Da jeg arbejdede med slægtsforskning i min fars familie, havde jeg fundet frem til mine tipoldeforældres bryllup. Stor er min forbavselse, da jeg…
Solbjerg - Mindebrev

Mindebrev fra privat hjem

Dette mindebrev er fra et privat hjem i Solbjerg - det er i genre med de gamle mindetavlerman ofte ser i kirker og som kisteplade. Så sent som for omkring 100 år siden kunne mindebreve som det afbillede ofte findes i de afdødes hjem. Oprindelsen…
Solbjerg - Wiffertsholm

Wiffertsholms ejere fra 1576

I Østhimmerland, nærmere betegnet i Solbjerg sogn ligger en smuk gammel herregård ved navn af Wiffertsholm, omkranset af store løvskove. heder og moser. Godset blev oprettet i sidste halvdel af det 16. århundrede og .opkaldt af dets skaber:…
Solbjerg - Kirke Blodbøgen

Blodbøgen på Solbjerg kirkegård

På kirkegården i Solbjerg er der mange gode eksempler på gedigen stenhuggerarbejde såvel som smukke beplantninger - en god blanding af traditioner og nytænkning med såvel gamle som nyere gravstedsformer. Der er gravsteder, der virker pompøse…
Landsbyhistorier.dk

og så er det ik' engang løwn

Langs med Lille Vildmose løber Haslevgårde å. Et af dens tidligste udspring er fra Den Hellige Skt. Laurids Kilde i Bælum Sønderskov. Herfra løber den først i Kildesøen og derefter gennem Bælum - videre mod nord - mod Kongerslev hvor…
Landsbyhistorier.dk

Karlsvognen

Nok kan Solbjerg kirkegård ikke fremvise et lige så kendt fund som "Solvognen", der blev fundet i Trundholm mose i 1902, men langt mindre kan også gøre det, idet den her i 2011 har fået, eller rettere: der blev nyopdaget en "Karlsvogn",…
Landsbyhistorier.dk

Overtro

Overtro er som oftest noget man forbinder med gamle dage - forbinder med middelalderens uoplyste tid. Den store gamle kirkeklokke, der ny nyder sit otium i Solbjerg kirkes våbenhus bærer eksempelvis præg af at modige ukendte ugerningsmænd…
Landsbyhistorier.dk

Kongen kommer

En dag sidst på sommeren i slutningen af fyrrerne blev der givet besked fra telefoncentralen i Bælum at skytten i Trend ønskede en samtale med godsejer Svanholm, Fredenslund i Solbjerg. hvor han kort meddelte at Kong Fredrik d. 9. ønskede…

Solbjerg Kirke

Afskrift af udateret avisudklip fra omkring år 1920. Solbjerg Kirke ligger højt og ses langt bort, den har en mægtig Kæmpehøj ved sin Side og fra denne et Rundskue så vidt, som kun få aner, der ikke har iagttaget det. Her har sandsynligt…
Solbjerg - Skole 1956

Den første skolebygning i Solbjerg

Foruden de mange gaver til kirken i Solbjerg - en del heraf har sikkert været en del af kirketienet, oprettede Laurits Kierulff - ejer af godset Wiffertsholm, sammen med, som der står optegnet ”sin kiære elskelige frue Karen Gesmand til…
Landsbyhistorier.dk

Det testrupske legat

Man kan ikke undlade at omtale denne usædvanlige godsejer på Wiffertsholm og den måde han blev dets ejer på. Han, der kom til at betyde meget for Solbjerg, - ja hele den sydøstlige del af Østhimmerland, på grund af hans interesse for…
Landsbyhistorier.dk

Straffet af kirken - efter døden

Ikke alle blev begravet på sognets kirkegård i ældre tid, ej heller ved Solbjerg kirke. Det drejede hovedsageligt sig om tatere, natmænd - men også kvinder, man anklagede for at udføre trolddomskunster, diverse lyssky gerninger, de læste…