Landsbyhistorier.dk

Vand i mælken

I et skuespil af Henrik Hertz hedder det: "Man har et ordsprog/ som ingen forklejner/ på Amager malker man helst/ når det regner." Da bestyrelsen for Nordrupvester Andelsmejeri holdt møde den 15. oktober 1907, forelå der en anmeldelse…
Nordrupvester - Christiane og Lars Peder Jensen fotograferet før 1940

Christiane hed min farmor

Hun blev født 14. oktober 1862 og døbt 7. november samme år. Hun blev uddannet som mejerske. To gange var hun ansat på en svensk herregård som mejerske, Hun sluttede som mejerske som på mejeriet i Nordrup og giftede sig med formanden,…
Nordrupvester - Peder Jensen - fra før 1877

Matrikel nr. 7

I 1752 kom Jørgen Rasmussen til verden i Kirke Stillinge. Han giftede sig med enken Else Jens Datter 1776 og blev gårdmand. Han døde i 1816 i en aftægtsstue i Kirke Stillinge. Deres første fællesbarn var en dreng, som fik navnet Jens Jørgensen.…
Landsbyhistorier.dk

Lærere ved Nordrup Skole

Den 28. maj 1802 var biskop Balle på visitats i Sønderup og Nordrup sogne. Om Nordrup Skole skrev han sin visitatsbog: " Nordrup Skole. Stor forsømmelse var almindelig. Fem til seks, som de været flittige, svarede godt og til fornøjelse…