Landsbyhistorier.dk

Men nye tider var på vej

Arbejdet på landet var anderledes hårdt i min barn- og ungdom, end det er nu, hvor maskinerne har overtaget det meste. Om foråret, når der havde været så meget tørring i luften, at markarbejdet kunne begynde, blev jorden fælled. Efter…
Landsbyhistorier.dk

En slægtsgård

I 1988 var Jens Møller færdiguddannet fra Asmild Kloster Landbrugsskole. Samme år indgik han sammen med Anna og Villy Møller i I/S Hedely. Bindestalden blev ombygget og moderniseret med plads til 46 køer. Den 30. jan. 1993 blev jeg forlovet…
Landsbyhistorier.dk

No æ posten i alle tilfælde fuld

Far kjøbte eiendommen på ca. 17 td. land i 1935. Vi boede der til ca. 1948, da far solgte og flyttede til Skrødstrup. Jeg fortsatte med at gå i Grove Skovle, indtil jeg blev konfirmeret. Karen gik på realskole i Mariager. Hun er familiens…
Landsbyhistorier.dk

Ilden løb fra ham

Far, Rasmus Petersen og Mor boede først på en ejendom i Skrødstrup. For at få enderne til at nå sammen, var det i begyndelsen nødvendigt, at Far gik over heden for at arbejde på Dania, når der var arbejde. Undertiden måtte han arbejde…
Landsbyhistorier.dk

Satte tapet op om natten

Når muligheden bød sig, arbejdede Bedstefar, Jens Andersen Møller, på Dania for at styrke økonomien. Både i spidsnæsede træsko og i de noget varmere træskostøvler, han brugte om vinteren, var vejen over Hien så lang, at man kunne…
Landsbyhistorier.dk

Jaaaaa! No nikker do!

Bedstefar fortalte, at han i sin ungdom var inviteret til gravøl i Skrødstrup En nabokone - en af de hvasse - var død og lå i åben kiste i den stue, hvor gæsterne spiste og dansede. Gulvet var lidt ustabilt, så kisten og konen bevægede…
Landsbyhistorier.dk

Stablede tavlekridt i timen

Mine forældre arbejdede som fodermesterpar på Sembygaard fra 1933 til slutningen af 1935 - måske begyndelsen af 1936. De købte da ejendommen 3c i Nørre Sem. Den var på ca. 17 td. land. Det var en ejendom med en del sand og hedejord.…
Landsbyhistorier.dk

Slog sten som Jens Vejmand

Farbror Karl boede ca. ¾ km fra os. Hans ejendom var ikke så stor, at han kunne leve af den alene. Han måtte gå ud på dagleje - nok mest på Sembygaard. Hans lyst lå vel ikke lige akkurat i at passe sin ejendom. Så kreativ og flink med…
Landsbyhistorier.dk

Gæstfriheden var større den gang

Min farbror, Karl Gerhard Thomsen arbejdede på Sembygaard de første år, han var her på egnen. I 1937 købte han ejendommen af en ældre bror, Christian Thomsen og hans kone Lise. Hun stammede vist fra Skrødstrup. De havde en datter, Kirsten,…
Landsbyhistorier.dk

Ka do' stik' den Magda?

I 1940 blev Kristian Andersen Møller indkaldt til hæren, men på grund af tyskernes besættelse af Danmark, var han kun indkaldt i kort tid, inden han blev hjemsendt. Allerede i 1939 havde han overtaget ejendommen efter sin far, der havde…
Landsbyhistorier.dk

Han haj nåed i grøn flasker

Da vi overtog ejendommen, flyttede mine svigerforældre over i naboejendommen, som de havde købt af Karl Thomsen. Vi skulle dyrke jorden, men Rasmus Petersen og Kristine, der hele deres liv havde slidt hårdt i landbruget, havde ikke let ved…
Landsbyhistorier.dk

Ka' han hol' fængern for sig sjel!

Min farmor, Kristine Christensen, blev født den 7. september 1893 på Søholm i Fjeldsted. Hun mødte senere min farfar, Rasmus Petersen, mens han tjente som karl på en nærliggende gård, Lunddalsgaarden. Bedstemor var en ihærdig dame,…