Landsbyhistorier.dk

Et drama fra klitterne

I begyndelsen af 1890-erne startede arbejdet med at omdanne klitterne til det, vi i dag kender som Hvidbjerg Klitplantage. Her lå, mellem gården Lomborg og den nyopførte plantørbolig, et lille stråtækt hus – kaldet ”Krøb’l Nielses…
Landsbyhistorier.dk

Ove Chr. Krarup

Sognepræst i Hvidbjerg v. Aa – Ørum – Lodbjerg 1902 – 1912. I 1902 fik vore sogne ny præst. Det var den 30-årige Ove Chr. Krarup, der fik sit første embede i den barske, vestjyske egn. Han havde nok forestillet sig, at han ved…
Landsbyhistorier.dk

Hvidbjerg Vesten Aa Missionshus

Hvidbjerg Vesten Aa Missionshus blev indviet 11. september 1906. Huset blev bygget som resultat af den indre missionske vækkelse, som gik over mange vestjyske sogne i de år. Sognets præst, Ove Chr. Krarup, var kommet til sognene i 1902. De…