Indlæg

Landsbyhistorier.dk

I roerne

Nutildags ses roer vel stort set kun i områder, hvor der forekommer sukkerprodution, men i gamle dage var det en vigtig afgrøde overalt. Men også meget arbejdskrævende! Og det begyndte allerede tidligt, fordi det var vigtigt at holde roerne…
Landsbyhistorier.dk

Landsbyskolelæreren

I de gamle landsbysamfund indtog den lokale skolelærer ofte en vis position, og i hvert fald havde han uindskrænket magt i skolen. Indtil centralskolen kom til for et halvt hundrede år siden, var der i Fabjerg to skoler, henholdsvis Nordre…
Landsbyhistorier.dk

Tand for tunge

Fabjerg var i 1700-tallet en lille landsby, hvor alle vidste alt om hinanden. Min ane Poul Madsen i Hyldgaard måtte i februar 1753 sande, at det undertiden er klogt at holde ”tand for tunge”. Han var kommet til at sende et spændende rygte…
Landsbyhistorier.dk

Gårdbrand i Fabjerg

Bertel Jepsen er født i Vestergaard i Fabjerg omkring 1733. Han var søn af Jep Vestergaard, efter hvem han overtog fæstet på gården. I 1767 - samme år som faderen døde - blev han den 22. april viet i Fabjerg kirke til den 20'årige Kiersten…