Landsbyhistorier.dk

De tre herremænd

”Dér hvor Gunderslevholm, Førslevgaard og Harrestedgaards Skove grænser sammen på Toppen af Spenthøj, stod indtil i 1870’erne Rester af en Eg, og der fortælles, at fordum stod der et Bord deroppe og Bænke, – og de tre Herremænd fra de nævnte Godser sad der og spillede Kort; hver Mand på sin egen Grund. Deres Navne skulle være: Lave Bech til Førslevgaard, Gersdorf til Gunderslevholm og Niels Lykke til Harrested. De spillede fem Kort, og sidste Stik gjaldt en Bondegård. – Bech tabte Lindesgaard (Karre-bæk Sogn) til Gersdorf” (NPP). Sådan lyder historien. Imidlertid passer navnene på de tre godsejere ikke sammen. La-ve Bech ejede Førslevgaard 1572-1607, mens Niels Lykke besad Harrested 1634 og solg-te videre allerede 1638. Endelig har der if. TRAP-Danmark slet ikke været nogen gods-ejer på Gunderslevholm ved navn Gersdorf! Den nuværende godsejer på dette gods, Rolf de Neergaard, har en anden version med tre von Plessen-brødre, der hyggede sig på Spenthøj. Mellem 1771 og 1789 ejede Chr. Ludvig Harrestedgård og Saltø, Chr. Frederik Førslev, Fuglebjerg og Fodby mens Carl Adolph sad på Gunderslevholm og Kastrup. Den omtalte Lindesgaard var i middelalderen en mindre herregård mellem Bjørne-bæk Strand og Spjellerupgård, der har overtaget jorderne. Spenthøj ligger i Tvedevænge ved vejen gennem skoven mellem Førsløv og Gunders-lev, lige over for et nyere bjælkehus. Det er opført samme sted som et ældre hus, ”Spenthøy Huus”, som er aftegnet på Videnskabernes Selskabs konceptkort helt tilbage i 1770. Frem til 1950’erne hørte der ca. 1½ ha mark og eng til, der lå som en åben plet inde i skoven.

”Spent” kunne if. Ordbog over det Danske Sprog betyde noget lig med spinke og spare (”spente og spare, kan længe vare”). – Men ”Stednavne i Vestsjællands Amt” 2001 og Strange Nielsen ”Skelby og Gunderslev” 1985 giver en bedre forklaring. Spente kan betyde ”kløve” eller ”dele”, og Spenthøj deler netop de tre sogne og de tre godsers jorder.

Lige syd for den markante lille Spenthøj findes en større bakke inde i skoven, der ikke bare er Hyllinge Sogns højeste punkt (58 m o.h.), men også hele vesteg-nens. Tvedevængeskoven består af afdelinger, der er adskilt af flere hundrede år gl. stendiger, som også afgrænser sognene. Diget på foto er just fra Spenthøj.

Mod vest hører Storevænge under Førslev Gods og Sogn, Harrested Skov mod syd hørte under Harrestedgaard (nu Sorø Akademi) og Hyllinge Sogn, mens Tokkerup Overdrev hører under Gunderslevholm Gods og Gunderslev Sogn. Stednavnet Tokkerup er i øvrigt et levn fra landsbyen Tokkerup med 10 gårde, der lå i området og som Gunderslevholm fik nedlagt i 1727.

Noter til denne historie

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.