Landsbyhistorier.dk

Gammel ”retspleje”

Ved Tåstrupvej støder bymarkerne for Hyllinge, Agerup og Tåstrup sammen. Stedet kaldtes tidligere ”Stendyssen,” og indtil 1870’erne lå der her en stendynge; og det fortælles, at alle forbipasserende skulle kaste en sten på dyngen. – En tradition med baggrund i flg. beretning:

”For mange Aar siden var der i Hyllinge Sogn en slem Mand som drev sit Spil, saa Folk ikke kunne være i Fred. Til sidst besluttede Bymændene at slaa ham ihjel; og en Aften passede de ham op og dræbte ham. Derefter begravede de ham – dér hvor de tre byers Jorder stødte sammen – for, blev der sagt, det var deres Ret fra gammel Tid. Faktisk skriver Birgitte Kragh i Til Jord skal du Blive (2003, s. 137), at: ”et mordoffer langt tilbage i tiden blev betragtet som urent, og derfor måtte jordfæstes ved åstedet uden ritualer og uden at komme i kristen jord. Især ved vejene inde i landet var det en indgroet skik, som i øvrigt kendes fra hele Europa, at forbipasserende kastede en sten eller kvist på et sådant sted.” – Stendyngerne kunne blive ganske høje og sikrede mod at den ombragte stod op som genganger for at plage den rejsende. – Så måske har der været noget om historien?

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.