Landsbyhistorier.dk

Karen Marie Mortensdatters dagbog

Morten Larsens datter (f. 6/10-1818) skrev dagbog i 1830, 11 år gammel. Det var ikke en dagbog med personlige betroelser, men en beskrivelse af dagliglivet på en gård på den tid. Den er blot lavet af nogle papirsstykker, bundet sammen i ryggen og forsynet med et gammelt brev som omslag! Papir var dyrt.

Dagbogen er kun ført fra 5. feb. til 16. marts, og der kendes ikke andre fra hendes hånd. – De mange stavefejl nedenunder er Karens. Pausestreger inde i teksten er historieindsenderens. Det er ikke alle steder, at datoer følger hinanden korrekt. – Besværgelsesformularen i indledningen minder om tilsvarende på runesten fra vikingetiden.

Denne Bog tilhører mig Karen Marie Mortensdatter i Hyllinge med og ret for jeg har selv lavet den og hvo som stjæler den er en Tyv vor han end kommer hen.

 • Den 5 Febr 1830 var min Fader i KongeReise med Herredsfogden og befodrede ham paa Veisyn
 • Den 6 same Maaned var min Fader nede til Ole Hemings i Agerup med 3 Fjerdingkar Byg og 2 Fjerdingkar Rug af 4 Mark 2 Sk til de fattige
 • Aar 1830 den 7 Febr. blev sluttet følgende Akort imellem Huusmand Mathias Axelsen Havnskov og Gaarmand Morten Larsen Hyllinge saaledes: at bemeldte Mathias Axelsen modtog same Dag een Koe for Morten Larsen paa de Hvilkaar – at han fra dags dato og til første Mai dette Aar ikke skulde betale nogen Leie – men fra første Mai dette Aar til første Mai 1831 svare 1 Tdr 4 Skpr Hør som leveres om Efteraaret 1830 af Mathias Axelsen til Mo[rten Larsen? Ulæseligt]
 • Natten imellem den 7 og 8 Febr 1830 blev Morten syg
 • Sidstnævnte dato var det et over ordentlig Snefog indtil henimod Aftenen – da begønde det at Tøe og det blev Regn og slud
 • Den 9 Febr 1830 kom Christen Hansen hertil – da han formedelst det unde Veier havde maatet være et par Dage i Vallensved
 • Samme dags dato havde vi to Bud paa Landeveien at kaste Snee og vi blev tilsagt at møde med to Bud næste Dag.
 • Den 10 Febr 1830 fik jeg en Regn Skrive Bog
 • Natten imellem den 9 og 10 Febr 1830 kelte den rødrage Koe
 • Den 11 Febr 1830 var Hans Andersen af Reinstrup her hos os og fortalte os at Festeren [ham der havde fæstet] i Strids Mølle var død.
 • Samme Dag var Gaarmand Peter Madsen af QvisleMark og Indsider Niels Nielsen af Hyllinge her for at sælge Kjød.
 • Den 12 Febr 1830 var hvor [vores] Karen i Kyse til Gaardmand Christian Pedersens, og der fortalte di til hende at di skulle til Begravelse med Lars Hansen i same Bye, og di fortalte tillige at Gaardmand Lars Jensens Kone i Saltøbye var død – – – tillige var vi paa snekastning med et Bud.
 • Den 13/2 30 var vores Marie til Hove at rinse . . . . [på hovarbejde/Førslev]
 • Den 12 Febr 1830 blev den rødgrimede Koe sold.
 • Samme Dags Aften kjernede vi . . . .
 • Den 14/2 30 var jeg og min Fader ude hos min Farbroder med nogle Mølleslumper. [= ?]
 • 15/2 30 var min Fader og Jens Hansen i Stoerskoven for at hente udviisning . .
 • Den 16 Febr 1830 var Rasmus Hansen hos Forvalteren 2 ude Høns
 • Den 17 Febr 1830 var jeg i Skole og der sagte de at Hans Sørensens Lars i Agerup var død
 • Den 18 Febr 1830 brøgede vi. [bryggede]
 • Natten imellem den 18 og den 19 Febr farede vor Soe og fik to Grise
 • Den 20 Febr 1830 bagede vi.
 • Den 21 Febr kernede vi, samme dags dato kjørte Christen Hansen hjem.
 • Den 22 og den 23 Febr 1830 var her Gilde og det gik lystig
 • Den 24 Febr 1830 kelte den sortgrimede Koe.
 • Den 25 Febr 1830 flyttede vi vor Høehæs [stak] ind og det var et slemt Veier.
 • Den 26 Febr var min Fader i Skov i Koehaugen.
 • Den 27 Febr 1830 sygte Karen mig et nygt Forklæde
 • Den 26 Febr 1830 fik jeg et Regnestykke for – jeg skulde lægge Tal sammen fra et til 40 og det skulde jeg lære.
 • Den 27 1830 var de ude at kaste Snee og Hans Larsens Kone i Jenstrup blev begravet.
 • Den 28 Febr 1830 om Aftenen fik vi to Lam, og den fornøjelige Tildragelse – skade at Berdel Madsens Sted i Karebegstorp brande
 • Den 1 Marts 1830 rinsede vi 6-7 Skpd Korn og vi ude at kaste Snee
 • Tiersdagen den 2 Marts 1830 kernede vi. Same dags dato var Hans Andersen og hans Søn og hans Kone og deres Huusfolkes Datter Hevi besøgelse
 • Onsdagen den 3 Marts 1830 var min Fader til Marked, og Christen Hansen kjørte hiem og min Moder og de andre Koner her fra Byen (var) ude til Christoffer Oels og lagte hans Kone i Kiste.
 • Torsdagen den 4 Marts 1830 der begrov de hende
 • Fredagen den 5 Marts 1830 var min Fader i Haunskov til Søren Hansen efter 6 Tdr Havre
 • Løverdagen den 6 Marts 1830 slagtede vi 4 Sviin og vore Karle var paa Sneekastning og vi fik to Lam
 • Søndagen den 7 Marts 1830 der kjørte min Fader og Jens til Kiøbenhavn med Flesket af de Sviin som vi slagtede den 6 Marts og med tre Tønder Hvede – samme dags Aften var Hans Andersen her med 1 Td Kartofler 8 [?] og Hans Andersen kiørte hiem – og Christian Carelsens Kone var her – og om Aftenen kom Christian Hansen hertil
 • Tirsdagen den 9 Marst var Karen syg
 • Onsdagen 10 Marts 1830 kom min Fader hiem igien.
 • Natten imellem den 10 og 11 Marts fik vi to Lam
 • Den 11 Marts kørte Christen Hansen hiem og min Fader var i Skov for min Farbroder
 • Natten imellem den 11 og 12 Marts 1830 fik vi to Lam
 • Og den 12 Marts 1830 var min Fader til Skov Aucion [skovauktion] og Jens var i Skov for Herredsfogden.
 • Løverdagen den 13 Marts 1830 var min Fader og Jens og Morten i Skov i den store Venge
 • Samme Dags Dato rinsede vi 10 Tdr 6 Skpr Byg
 • Den 14 Marts 1830 var jeg og min Fader og Karen og Jens til Kirke og der var baade Brøllup og Basels Stads [barsel] – og Smedekonen blev begravet fra Agerup og de andre i Stadsen var fra Tostrop med Ole Nielsen
 • Mandagen 15 Marts 1830 fløttede vi en Byg Hæs ind og der var mange Mus og Rotter.
 • Natten imellem den 15 og 16 fik vi to Lam
 • Tiersdagen 16 Marts 1830 havde vor Smed Hans Hansen og Jacob Hansens Datter Mette Bryllup – og der var ikke fleer budne end vor Skolelærer Mortensen og hans Søster her af Byen

Noter til denne historie om Karens Marie Mortensdatters liv og slægt

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.