Landsbyhistorier.dk

Røverne i Tofteskov

Det er svært at forestille sig røvere i den lille Tofteskov ved Slagelselandevejen nær Harrestedgaard, men Niels Peder Pedersen har i al fald optegnet flg.:

”Den kørende Post [der var også gående post dengang] mellem Fuglebjerg og Næst-ved passerede en December Eftermiddag mellem Kl. 4 og 4½ Harrestedgaards Tofte-skov. Det var næsten mørkt.

Pludselig sprang 3-4 Personer op af Landevejsgrøften ud for Hestene. Hvad der så i Grunden gik for sig, ved jeg ikke. Kusken har tilsyneladende brugt sin Pisk, der blev i hvert Fald bagefter talt om, at ”Røverne” kom nok næsten hurtigere ind i Skoven igen, end de før var kommet ud. Den ene af Mændene, en stor Karl, havde Skørter på, som var meget for snævre [korte?] for hans lange Ben. Posten skal have sagt, at det var ko-misk at se det lange Menneske hoppe omkring.

Hvorvidt der skete Anmeldelse om Overfaldet vides ikke, men der blev talt meget om det, og et par Mænd fik nok anskaffet sig en Revolver i den anledning. Men da sin-dene var faldet til Ro, kom Folk til at se anderledes på Sagen.

Der boede 4 Mænd i det gamle Hus ved den nordre Ende af Skoven. Den ene var kendt som en Gavstrik, og en af de andre havde en lang, knoglet Skikkelse. Og hvis det var dem, der havde ageret Røvere over for Postvognen – ja, dem var Folk ikke bange for. Det skete i 1883 eller 84” (NPP – Noter til denne historie).

Der bor stadig mennesker (fredelige!) ved den nordre ende af Tofteskoven, for her ligger en lille række huse, Lerbækshusene. Nogle af dem virker bygget malplaceret lidt ude på marken. Det skyldes, at landevejen engang just gik nord om Tofteskoven og ikke som i dag lige igennem skoven.

Det ses fx på et kort fra Vejdirektoratet fra 1796 (Rigsarkivet), der blev udarbejdet over hele landevejen mellem Næstved og Slagelse. Kortet skulle danne grundlag for vejudretninger. Det fremgår tydeligt, at datidens slyngede vej lå langt fra nutidens, der er trukket efter en lineal. Den nuværende landevej svarer til de to rette linjer med et knæk, der rammer ind midt på Tofteskov. På et kort fra 1830 er vejen ikke blevet udrettet, men det er den på det næste kort, der kom i 1861. Knækket er dog for få år siden blevet gjort mindre skarpt. Der står stadig nogle store træer inde på marken nord for ”knækket”. De stod før på vejens sydside.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.