Landsbyhistorier.dk

Præsten og Naboen

Det har vist altid været kært at kunne gøre lidt grin med sin præst, eller med ærefrygt at brygge historier på hans overnaturlige evner. Han stod jo i forbindelse med de højere magter.

Tænk blot på oprindelsen til ”Hokus Pokus”, som var middelalderpræstens ord: ”Hoc est korpus”, når han løftede alterbrødet (hostien) op mod Gud under messen: ”Dette er legemet”. Denne overnaturlige evne til at skabe et stykke fladt brød om til Jesu legeme kunne udnyttes, og mange præster var ferme til at (vel)signe og (for)mane, som historien sidste gang viste. – En af NPP’s præstehistorier (fra før de indendørs toiletters tid) er lidt vovet:

”Præsten og hans Nabo var tidt Uvenner, for deres Mark grænsede sammen, og Kreaturerne gjorde Skade. En Dag havde Præsten taget nogle af Naboens Køer op, og nu trættedes de om Løsladelsen, og den kunde de ikke blive enige om. Omsider blev de enige om, at den der først fik sagt Godmorgen til den anden, han skulde eje dem. Om Aftenen gik Naboen ind i Præstehaven og klatrede op i et stort Kastanietræ, som stod lige udenfor Præstens Hoveddør, og her tilbragte han Natten, og ventede paa at Præsten, naar han om Morgenen stod op, skulde et nødvendigt Ærinde ud i Haven. Præstens Pige [tjenestepige] skulde den Nat ud i et nødvendigt Ærinde, og hun mente ikke, at det var nødvendigt at tage noget Tøj paa, saa hun hoppede ud i den bare Særk. – Men nu traf det sig jo, at Præsten også skulde ud. Og da han saa Pigen, foreslog han hende, om de ikke skulde lade – ”Pilatus gøre en rejse til Jerusalem?” – Og det blev de enige om, og lagde sig så ned i Græsset. – Saa gik de ind igen. Præsten stod tidligt op for han vilde jo ind og hilse paa Naboen, men næppe var han kommen ud i Haven før det lød oppe fra Træet, ”Godmorgen Hr. Pastor.” – Præsten stammede: ”Hva’ hva’ – hvad er det? Hvor længe har du siddet der?” – ”Lige siden Pilatus rejste til Jerusalem.” – ”Tys, tys,” siger Præsten: ”Ti dog endelig stille med det, saa maa du gerne faa Køerne”.

Noter til denne historie

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.