Landsbyhistorier.dk

Rappestenen

Er en af de mange sten, der ”er blevet” kastet mod en kirke. Historien lyder (NPP): ”Hvor nu Hyllinge Stationsplads er, laa der en Sten, der hed Rappestenen. Den ragede vel 2 Alen op over Jorden [ca. 1,3 m], og henved en 8 Alen i Omkreds. Paa den vestre Side var der en glat Flade, saa bred at vi Drenge kunde glide ned ad den. – Om denne Sten fortælles der, at dengang Hyllinge Kirke var bygget, var der en Kæmpe, som hed Rappe, som besluttede, at han vilde slaa Kirken omkuld. Nogle siger, at han stod paa Rappenborg Galgehøj [Ved Saltø Gods], andre at det var Elmsbjerg [Menstrup Bjerg]. Stenen gik imidlertid for højt og for langt. Den glatte Flade paa Stenen kom, idet den fór ud af Kæmpens Haand.

Stenen blev sønderslaaet omkring ved 1875, og der blev en stor Grav [hul], dér hvor den havde været, thi den gik dybt i Jorden. Trappestenen ved Industribygningen i Næstved stammer derfra. Den var ualmindelig god at flække”. – (Industribygningen blev nedrevet i 1960’erne, da det tidligere Kvickly blev bygget). – Spejderne i Hyllinge har i øvrigt taget navn efter stenen, der også har givet navn til Stensgaard).

Noter til denne historie

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.