Landsbyhistorier.dk

Tyvmalkning

Det har været en udbredt forestilling, at ”hekse” kunne omskabe sig til – eller gå i alliance med harer, der så kunne sendes over til naboens køer for at ”tyvmalke” dem. Hjemme afleverede disse ”mælkeharer” så mælken. Det ville svare til at tappe strøm fra ledningsnettet uden at betale.

Denne tankegang var nok vokset ud af, at man ville have en forklaring på, hvorfor ens køer måske ikke gav så meget mælk som normalt. Forestillingen holdt sig nogle steder til omkring 1900, hvorfra der er flere optegnelser. Normalt var det kvinder, der ”tappede” gratis mælk, men i beretningen nedenfor er det en mand, der er på spil. Og det på en raffineret måde.

Ved Flakhøjgård i Marvede boede Hekse-Peder i et hus, der for længst er nedbrudt: – “Der fortælles af Folk, som havde været inde hos ham, – at oppe i Bjælken, inde i Stuen, sad der en stor Kniv med Bladet langt oppe i Bjælken. Der var ligesom Mælk paa Bladet, og paa Bordet underneden var der Mælkedryp. Han fik skyld for, at han sad hjemme i sin Stue og malkede folks Køer ved Hjælp af Kniven.

En Ting var sikker. Og det var, at naar Jesper Jensens Piger om Morgenen kom ud i Marken for at malke, saa var det lidt af [ligesom], at baade 3 og 4 Køer var malket. Og hvem var saa det, der havde været paa Spil? Det var naturligvis Per, der sad hjemme og holdt Spanden under Knivskaftet” (NPP).

Noter til denne historie

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.