Landsbyhistorier.dk

Helligovnspræsterne

Som det fremgår af det følgende, er det ikke helt almindelige præster, der omtales: – ”Naar man fra Hyllinge følger Vejen østerud af Byen kommer man igennem det Terræn der kaldes Helligovnen. Et gammelt Hus, der ligger der, kaldes Helligovnshuset. Det hed sig, at det var farligt at færdes der ved Nattetid, thi Præsterne var ikke bange for at slaa Folk ihjel.

Ved Oprensning af et Vandhul fandtes et Skelet, vel sagtens nok af en Kræmmer. Der blev dengang kastet Jord derover, og nu er hullet fyldt. Omtrent ude ved Kyse Skel, paa venstre Side af Vejen, har der i sin Tid ligget en Høj eller Stendysse, der er ikke langt derfra hen til Harrested Aa, der har maaske været et Offersted her, naar de gamle Vikinger vendte hjem med godt Bytte, saa at det er derfra Helligovnsnavnet stammer” (NPP – Se noter).

Noter til denne historie

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.