Landsbyhistorier.dk

Af en sognefogeds besværligheder

Bakke (se historien om Bakke under landsbyen Agerup, red.) kunne være blevet tilsagt til hoveri på Førslevgård gennem sognefogeden, som også blev kaldt bondefoged. Det var en af de mest ansete gårdmænd, der blev udnævnt til hvervet af amtmanden. Sognefogeden var tillige politimyndighed, pantefoged og lægdsmand m.m. Godskontoret kunne åbenbart gennem sognefogeden indkalde folk til hoveri dagen før, de skulle møde. Det virker helt urimeligt, og det fandt sognefogeden i Hyllinge også det var. – Fx skrev godset i 1836:

”Til sognefogeden.
Hoverie

Sognefoged Morten Larsen i Hyllinge ville anmode de 13 bønder af Agerup treding [tredjedel] at pløje for mig hver 1 td. land til byg i Broveskovmarken. Og tilføjer jeg, at det var mig kærest, om de 6 eller 7 bønder ville møde i morgen formiddag og resten i overmorgen eller torsdag formiddag. – Til erstatning for arbejdet er jeg til sinds at give tredingen nogen ildebrændsel [brænde] til efteråret. Bestemt besked, om bønderne ville pløje, og i så fald, hvad dag de møder, ønsker jeg – om muligt – endnu i aften meddelt forvalter Hasborgt.
Førslevgaard, den 17. maj 1836
P.J. de Neergaard” (efter PSH).

Sådanne tilsigelser kom jævnligt, at et par måneder senere blev det for meget for Morten Larsen, der sender et vredt brev retur til Førslevgaard og beklager sig over sene tilsigelser og ringe arbejdsvilkår.
NB. Stavefejlene er Morten Larsens, ligesom vekslende store og små bogstaver (j=i), mens pausestreger i teksten er historieindsenderens.

”Ærbødigst P:N: [Peder de Neergaard]

For dem som midt Herskab maa ieg beklage mig, hvorledes ieg paa een Underlig maade af de andre af Godsets Bønder maa blive anseet som een Naer, Aarsagen dertil er at ieg Aldrig faaer ordre om at sige til hvad Hoverie der skal forrettes, føren sildig om aftenen, og altsaae maa ieg enten tilsige dem om Natten eller om morgenen den dag de skal forrette arbeidet, hvilket er urigtigt [urimeligt], og i Torsdags Aften fik ieg en sedel fra Forvalteren, om at tilsige 1 Vogn og 2 Gangbud til Hoved Gaards Reparation, og apardig [aparte/særskilt] 4 Gangbud som skulle medbringe Hyppeiern – da de nu kom hen til Førsløv – Bilte Forvalteren dem ind at der skulle ikke [have] mødt saa mange men [at] det var min skyld – ieg hafte sagt Galt til, – efter same sedel skulle ieg tilsige; Jens Hansen og Jørgen Andersen af Aggerup til at møde med Vogn, men de mødte ikke, – i aftes da Hovbudene kom hjem fik ieg atter ordre [til] at tilsige Jens Hansen og Jørgen Andersen igien til i dag, – om Jens Hansen er mødt Veed ieg ikke, men det Veed ieg – at Jørgen Andersen har været Ridende til Førsløv, og han kom tilbage til mig og klagede – at han og Jens Hansen skulle ikke [have] været tilsagt – men [at] det var min skyl – ieg hafte sagt Galt til – det hafte Forvalteren sagt, Naar ieg paa saadan Maade af Sognets folk blive Anseet som een Naer – saa ønsker ieg hellere at de vil antage en anden Bondefoged; Midt sind er ikke saaledes at ieg kan over-bære [acceptere], at ieg skal høre det fra hovfolkene – at ieg har sagt Galt til naar ieg ikke har skyl deri.
Hyllinge 16 Juli 1836
Ærbødigst Morten Larsen”

S:t: [sendt til] Hr Proprietær Peder d Neergaard paa Førsløv Gaard

Noter til denne historie

         

 

1 svar
  1. Marianne Ciftci siger:

    Det var rigtig sjovt at læse noter fra en gammel dagborg. Jeg forsker i min gamle slægt og Mathias Axelsen er bror til en af mine aner “Jørgen Axelsen”. Ligeledes Ole Hemmingsen. Mathias og Jørgen var begge gift med en Hemmingsdatter. Søstre til Ole Hemmingsen.

    Med venlig hilsen
    Mariane Ciftci

    Svar

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.