Landsbyhistorier.dk

Fodby sogns husmandsforenings stiftelse

Foreningen er blevet stiftet 19 april 1902 af:

  • Niels Sørensen, lærer i Bistrup
  • Fredrik Nielsen, Husmand i Bistrup
  • Rasmus Petersen, Husmand Stenbæksholm
  • Jens Kr. Jørgensen, Husmand Fodby
  • Vilhelm Hansen, Skomager Fodby
  • Rasmus Petersen, Husmand Fodby Old.

Foreningen havde til formål at fremme kendskabet til landbrug og havebrug, for sognets beboere, husmænd, håndværkere og landarbejdere. Det kunne være kendskab til indkøb af redskaber, at dyrke rasionelt husmandsbrug, indførsel af sædefrø og sædskifte. Dyrkning af handelsplanter, køkken og haveurter, samt frøavl.

Man brugte medlemsbidraget og foreningens andre indtægter til gaver, tilskud og lignende. Man kunne blive medlem som 16 årig, senere blev det når man var fyldt 20 år. Det årlige medlemsbidrag var 2 kr. for husmænd og ugifte, og for jordløse håndværkere og landarbejdere 1 kr. det blev opkrævet halvårligt. Regnskabet blev afsluttet hver den 31. december og fremlagdes i januar til generalforsamlingen.

Bestyrelsen bestod af 7 mand, der vælges på generalforsamlingen. Her vælgers der også 2 revisorer der afgår skiftevis ved lodtrækning og næste gang med 4 mand. Alle valg gælder for 2 år, og er ulønnede, dog får man porto og rejseudgifter betalt, alle havde pligt til at modtage valg. Beslutningerne blev vedtaget ved simpel stemmeflertal, en af de måder man varetog opgaverne på kunne være at holde markvandring.

16 juli 1926 var der markvandring i Bistrup hvor deltagerne skulle samles kl. 15.30 hos Chr. hansen, hvorefter man tog rundt og så forskellige markbrug. derefter samledes man hos skovfoged Gabrielsen her spiste man medbragt mad, og holdt foredrag, som regel af redaktør Nerup.

Det var som regel skovarbejder Carl Nielsen der uddelte øl og Cigarer samt leverede kogende vand til kaffe for et vederlag på 10 kr. Man fik penge ind ved at holde baller hvor hver især skulle medbringe en pakke, pakkerne blev så solgt, så havde man indtægterne fra entreen når udgifterne var trukket fra. Man holdt også andespil, hvor gevinsterne enten var købt eller fået, det kunne være levende høns og deslige.

Sommerudflugterne var ren social samvær hvor man tog til Gisenfeldt, Bregentved, Holmegård, Møns Klint, Gavnø, Mogenstrup. Ind i mellem anbefalede man også en husmand til et lån gennem husmandsforeningen, dette kunne være et lån til en ko, hest eller andet. Pengene i husmandsforeningen brugte man på oplysende foredrag eller indkøb af bærbuske, frugttræer, der blev bortlodet blandt medlemmerne.

Husmandsforeninhen uddelte fra 1914 og frem til en gang i 20-erne træer og frugtbuske ved lodtrækning. Frugtbuskene var indkøbte og træerne var overskud fra skovens planstskole.

Fra 1923 og frem til slutningen af 20-erne blev der afholdt maskerade i Fodby forsamlingshus, dette blev afholdt i samarbejde med socialdemokratisk forening.

Den første maskerade blev afholdt mandag den 12. februar 1923 og det var for begge foreningers medlemmer. Alle skulle bære masker og masken skulle falde kl. 21. Man uddelte 4 præmier, til de 2 smukkeste damer og til de 2 mest komiske herrer. Det var de 2 formænd der i fællesskab skulle købe præmierne som måtte koste 6 kr. og 4 kr. Man havde fællesspisning med medbragt madkurv.

Dette var afløseren for det årlige tilbagevendende fastelavnsridt i Bistrup.

Senere afholdt man dilettant, med forskelige forestillinger, den første dilettant var i 1946 og den sidste i 1964. Nu er man igen begyndt på dilettant i en ny forening.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.