Fodby - Jens Christian Jensen

Tværhavegård mat. 18 gammelt nr. 15

Gården ligger smukt i nærheden af Saltø Skov, ca. 2 km fra Fodby, den var indtil 1914 gammel og udslidt. Så man byggede et nyt stuehus i villastil i 2 etager. Det har Frontspis og tegltag. Avlsbygningerne er bygget i årene 1900 til 1914. Sydvest for gården lå en svinestald, med paptag og der hørte 2 huse til gården.

Den første ejer, jeg har kunnet finde hedder, Rasmus Poulsen, født i 1754, han var gift med Marie Jensdatter og han står som Husmand og National Soldat. En National Soldat er en Soldat, hvervet på befaling af kongen til beskyttelse af nationen. De har af Børn Mette Rasmusdatter og Margrethe Rasmusdatter.

Så husstanden er i 1787:
Rasmus Poulsen Husmand, national soldat
Marie Jensdatter Hustru
Mette Rasmusdatter datter
Margrethe Rasmusdatter datter dør 4 1/2 år gammel i 1791.

De har gården indtil deres Svigersøn Niels Pedersen overtager gården, sandsynligvis efter brylluppet, med deres datter Mette Rasmusdatter i 1803. Derefter lever Rasmus Poulsen og Marie Jensdatter på aftægt til de dør, Rasmus Poulsen den 6 november 1831. Marie jensdatter har jeg ikke fundet.

Niels Pedersen er født i Skraverup 1774, men da han dør i 1820, kun 46 år gammel, den 12 september, derefter gifter Mette Rasmusdatter sig med Christen Nielsen født i Borgnakkehuset 1798. Det sker den 7 februar 1823.

Husstanden er i 1834 således:
Christen Nielsen Gårdmand
Mette Rasmusdatter hans kone
Poul Nielsen Deres barn
Jens Nielsen Deres barn
Ane Marie Nielsdatter Deres barn
Ellen Nielsdatter Deres barn

Husstanden i 1840:
Christen Nielsen Arvefæster
Mette Rasmusdatter hans kone
Ane Marie Nielsdatter Deres barn
Ellen Nielsdatter Deres barn
Poul Nielsen Deres barn
Jens Nielsen Deres barn
Hans Pedersen Plejebarn

Husstanden i 1845 er således:
Christen Nielsen Gårdmand
Mette Rasmusdatter hans kone
Ellen Nielsdatter Deres barn
Poul Nielsen Deres barn
Bodil Hansdatter Plejebarn fra Rønnebæk. Dette barn er en Sønnedatter til tidligere ejer Niels Pedersen. Hans Nielsen som var gift med Ane Hansdatter, de boede i Rønnebæk.
Inger Larsdatter Enke efter husmand Anders Poulsen forsørges af Husfaderen.

Husstanden i 1850:
Christen Nielsen Gårdmand
Mette Rasmusdatter Hans kone
Ellen nielsdatter Deres datter
Bodil Hansdatter plejedatter
Niels Hansen Tjenestekarl
Hans Pedersen Tjenestedreng

Husstanden i 1855:
Christen Nielsen Gårdmand
Mette Rasmusdatter Hans kone
Ellen Nielsdatter deres barn
Margrethe Nielsen Plejedatter
Bodil Hansdatter Plejedatter
Peder Gabrielsen Tjenestefolk
Niels Jensen Tjenestefolk
Ellen Jensdatter Tjenestefolk

Husstanden i 1860:
Christen Nielsen Gårdmand
Mette Rasmusdatter hans kone
Margrethe Nielsen Plejedatter
Bodil Hansdatter Plejedatter
Hans Pedersen Tjenestefolk
Hans Pedersen Tjenestefolk
Peder Gabrielsen Tjenestefolk
Ellen Pouelsdatter Tjenestefolk

Mette Rasmusdatter dør 4 december 1860 af alderdom, og Christen Nielsen dør 24 November 1866 af alderdom.

Den nye ejer hedder Christian Jensen født Holsted den 7 November 1846 og overtager gården i 1866. Han bliver gift den 15 marts 1867, med Bodil Hansdatter, født 15 december 1840, i Rønnebæk. Forældre er Lars Nielsen og Ane Hansen, hun er Niels Pedersens Sønnedatter og er vokset op på Tværhavegård.

Således er husstanden i 1870:
Christian Jensen Gårdmand
Bodil Hansdatter Hans kone
Margrethe Nielsen Slægtning Pige
Niels jensen
Karl Niels ???
Karl Anne Marie Poulsen Pige

Husstanden i 1880:
Christian Jensen Gårdejer
Bodil Jensen Hustru
Mette Kirstine Jensen Datter
Jens Christian Jensen Søn
Jens Poulsen Tjenestekarl
Karl Frederik Rasmussen Tjenestedreng
Anna Margrethe Rasmussen Tjenestepige
Ingeborg Hansen Tjenestepige

Christian Jensen Dør i 1886 kun 40 år gammel, den 4 september. Hustruen Bodil Jensen driver gården videre. Husstanden i 1890 er derefter:
Bodil Jensen Husmoder Gårdejer
Jens Christian Jensen Søn
Mette Kirstine Jensen Datter
Hans Frederik Jensen Søn
Niels Peter Jensen Søn
Hans Peter Petersen Tjenestefolk
Hans Rasmus Petersen Tjenestefolk ????
Marie Nielsen Tjenestefolk
Hanne Marie Rasmussen Tjenestefolk.

Jens Christian Jensen Den 1 April 1901 overdrager Bodil Jensen gården til sin søn Jens Christian Jensen. Han har 23 køer, 10 stk. ungkvæg og kalve, 1 tyr af rød dansk race, 5 heste, 6 plage og føl samt 3 får, der er ca. 60 fedesvin, foruden en del høns. Mælken leveres til Fodby andelsmejeri. Jens Christian bliver gift med Thora Julie Hansen fra lille Næstved, født 7 maj 1876. De bliver gift i Herlufsholm den 15 maj 1900, hun er datter af gårdmand Lars Hansen og Ane Margrethe Hansdatter fra lille Næstved.

Medlem af sognerådet 1909 til 12, 1913-17 og 1925-27, medlem af kasse og regnskabsudvalget. Formand for vejudvalget og skoleudvalget.

Husstanden i 1901:
Jens Christian Jensen Gårdejer
Thora Julie Jensen Husholderske og hans kone
Bodil Jensen Forhenværende gårdejer og aftægtskone
Mette Kirstine Jensen Slægtning lever af formue
Niels Frederik Jacob Nielsen Tjenestefolk
Holger Oluf Nielsen Tjenestefolk
Anna Dorthea Jørgensen Tjenestefolk
Nancy Jensine Petersen Tjenestefolk

Husstanden i 1906:
Jens Christian Jensen Gårdejer
Thora Julie Jensen Hans kone
Lars Kristian Jensen Barn
Bodil Margrethe Jensen Barn
Bodil Jensen (Hansdatter) Aftægtskone slægtning
Mette Kirstine Jensen Slægtning formue
Hans Frederik Jensen Slægtning
Dorthea Jørgensen Tyende
Anna Hildeborg Nielsen Tyende
Jens Peter Petersen Tyende
Niels Jacob Nielsen Tyende

Husstanden i 1911:
Christan jensen Gårdejer
Thora Jensen Hans kone
Christian Jensen Barn
Margrethe Jensen Barn
Carl Jensen Barn
Bodil Jensen (Hansdatter) Aftægt
Mette Jensen Slægtning Formue
J.P. Jensen Tyende
Karl Petersen Tyende
Thora Christiansen Tyende
Anna Christiansen Tyende

Christian Jensen køber gården i 1912 og bygger nyt stuehus i 1914, med tegltag. Avlsbygningerne er bygget i årende 1909 til 1914, og var med stråtag. Der hørte i 1914 2 huse til gården.

Husstanden 1921:
Christian Jensen Gårdejer
Thora Jensen hans kone
Christian Jensen Barn
Margrethe Jensen Barn
Carl Jensen Barn
Bodil Jensen (Hansdatter) aftægt
Mette Jensen Slægtning
Kristine Petersen Tyende
Verner Larsen Tyende
Karl Hansen Tyende

Husstanden i 1925:
Jens Christian Jensen Gårdejer
Thora Julie Jensen Kone
Lars Christian Jensen barn Landmand
Bodil Jensen Aftægt
Mette Kirstine Jensen Slægtning Formue
Ingeborg Hansine Larsen Husassistent
Arnold Larsen Medhjælp
Fraværende Carl Aksel Jensen Barn Landmand.

Husstanden i 1930:
Jens Christian Jensen Gårdejer
Thora Julie Jensen Kone
Mette Kirstine Jensen Slægtning
Lars Christian Jensen Barn
Landmand Karl Aksel Jensen Barn
Landmand Margrethe Andersen
pensionær Karen Marie Elisabeth Larsen Husassistent
Knud Larsen karl

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.