Landsbyhistorier.dk

Sognerådet 1929

Carl Jessenius Classen
Født 18. februar 1873 på Vennerslund i Stadager sogn. Søn af godsindspektør på Hardenberg, Paul Eckardt Classen og hustru Thora Emilie, født Shur. Carl J. Classen bliver gift den 12. maj 1910 med Marie Julie Cloos, datter af fiskeeksportør Carl Sophus Cloos og hustru Ida Camilla, født Jensen.
I 1893 bliver han Akademisk jurist og fra 1889 til 91 er han ansat på Hardenberg godskontor. I 1893-94 er han på Sæby købstads og Droningelunds Herredskontor. Han bliver Sagførerfuldmægtig i Sæby fra 1894-96, derefter godsforvalter på Saltø og Harrested i år 1900. Han er tillige skovbestyrer i 1918. Formand for Karrebæk sogneråd 1907-17. Medlem i 1921-22. Revisor i Næstved diskontobank 1921. Medlem af Fodby sogneråd 1925, Sognerådsformand i 1927. Han havde bopæl på Saltø godsforvalterbolig.

Hans Christian Hansen
Født den 31. oktober 1875 i Fodby. Søn af gårdejer Mads Larsen og hustru Stine, født Knudsen.
Uddannet ved Landvæsnet, elev på Sorø Højskole i 1893-94. Bestyrer af Borgnakkegård 1901-04 og ejer i 1904. Forhenværende ejendomsskyldvuderingmand. Medlem af planteavlsudvalget for landboforeningen for Næstved og omegn i 1910-16 Medlem af skolekommissionen. Landvæsenskommissær 1926. Medlem af bestyrelsen for Næstved Diskontobank 1927. Formand for de to sydsjællandske landboforeninger regnskabsudvalg 1929. Medlem af sogneråd 1909- 25 og igen i 1929, formand i 1917-25. Hans bopæl var Borgnakkegård Skraverup.

Hans Christian Hansen
Født 16. Januar 1893 i Tjustrup. Søn af Bager Carl Ludvig Hansen og Hustru Caroline, født Frederiksen. Gift 1. april 1918 med Karen Kristine Hansen, datter af Tømrer Hans Søren Hansen og hustru Anna Larsine, født Jensen.
Uddannet ved landvæsnet. Husmand 1918 og formand for Husmandsforeningen i Fodby 1925-27. Sogneformand for spareforeningen Egne Midler til egne hjem 1927. Medlem af sognerådet 1925. Medlem af vejudvalget og skolekommissionen. Han havde bopæl i Bistrup.

Jens Chresten Jensen
Født 15. maj 1873 i Fodby. Søn af Gårdejer Christian Jensen og hustru Bodil, født Hansen. Gift 15. maj 1900 med Thora Julie Jensen, født Hansen. Datter af Lars Hansen og Hustru Margrethe, født Hansen.
Uddannet ved landvæsnet. Bestyrer af Tværhavegård 1889-1900. Ejer i 1900. Medlem af statshingstekommisionen. Medlem af sognerådet 1909-12, 1913-17, og 1925. Formand 1909-12 og i 1925-27. Medlem af kasse og regnskabsudvalget. Formand for vejudvalget og skoleudvalget. Han havde bopæl på Tværhavegård Skraverup – Fodby.

Niels Bernhardt Larsen
Født 20. august 1887 i Hyllinge. Søn af landarbejder Ole Larsen og Hustru Marie Elisabeth, født Nielsen. Gift 29. September med Katrine Sofie Larsen, datter af landarbejder Fredrik Hansen og hustru Laurentze.
Uddannet ved landvæsnet. Støberiarbejder ved de forenede Jernstøberier i Næstved 1916. Medlem af Bestyrelsen for den socialdemokratiske forening. Regnskabsfører for Stenbæksholm-Grimstrup brugsforening 1921. Medlem af sognerådet 1921-27, på ny i 1929. Medlem af skoleudvalget og fattigudvalget. Havde bopæl på Stenbæksholm.

Hans Lund
Født 14. november 1871 i Fodby. Søn af gårdejer Knud Lund og hustru Maren, født Jensen. Gift 5. januar 1897 med Jensine Lund, født Jensen, datter af sognefoged Fredrik Jensen Tjustrup og Hustru Karoline, født Clausen.
Uddannet ved landvæsnet. Gårdejer 1897-1912 i Herlufmagle. På Sandagergård i 1912. Formand for foderstofforeningen 1915. Medlem af menighedsrådet. I bestyrelsen for Andelsmejeriet 1922. Ejendomsskyldvurderingsmand i 1924. Medlem af sognerådet 1925. Medlem af vejudvalget, fattigudvalget og skolekommissionen. Bopæl var Sandagergård, Fodby.

Hans Peter Olsen
Født 22. marts 1922 i Køng. Søn af landbruger og Stenhugger Lars Olsen og hustru Ane Kathrine, født Hansdatter. Gift 19. December 1913 med Jutta Sofie Olsen, datter af Peter Olsen og hustru Laurine Alvilda, født Jensen.
Uddannet ved landvæsnet. Bryggeriarbejder på Bryggeriet Karrebæk 1904-13. På Phoenix 1913-16. Uddeler 1916. Formand og kasserer for den statsanerkendte sygekasse i Fodby 1919-22 og på ny i 1927. Medlem af sognerådet 1229. Medlem af skoleudvalget. Næstformand for vælgerrådet. Bopæl i Bistrup.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.