Fodby - Bestyrelse Gymnastikforening

Fodby gymnastikforening

Lærer Niels AndreasenTanken om en gymnastikforening i Fodby Sogn, havde længe været drøfter blandt nogle af sognets mænd. Det var Lærer Niels Andreasen, Emil Bøhm, Valdemar Albrechtsen, Christian Eriksen og Ludvig Clausen. Men der var ikke noget egnet lokale til at bruge, så det blev først til noget da Fodby Forsamlingshus blev byget. Noget tyder på at foreningen hed Sang og gymnastikforeningen.

Foreningen blev oprettet ved et møde i Fodby skole den 23. oktober 1905. Det var de ovennævnte personer der var i den første bestyrelse. I årenes løb har foreningen arbejdet med gymnastik, håndbold, fodbold og badminton. Tilslutningen har i årenes løb været noget svingende, og mange gange har bestyrelsen været på randen til at nedlægge foreningen. Men den er der i nu, 104 år gammel i år 2009.

Niels Andreasen var den første formand for foreningen, han var en meget populær mand i Fodby. Født 7. april 1850 i Ring Hammer sogn – død 13. august 1934 i Næstved. Han er uddannet på Blaagaards seminarium i 1880. Var enelærer og kirkesanger i Fodby, og tog sin afsked i 1920.

Han var formand i sang og gymnastikforeningen, formand for sygekassen, regnskabsfører i brugsforeningen, revisor i mejeriet og forsamlingshuset og medlem af menighedsrådet.

Der har i årenes løb været en del formænd, blandt dem var Frederik Hansen på Vadestedsgården. Han var formand fra 1919 til 1931, og han gik meget op i gymnastik. Han var den, der var med til at skaffe penge til foreningens fane, der nu er opbevaret på muset, med ret til at låne den. Det var foreningens gymnaster 1929-30 der skænkede fanen, og enkelte andre i alt 88 personer. Fra Fodby, Bistrup, Ladby, Guderup, Klinteby, Skraverup, Stenbæksholm, (har alle navnene vis nogen ønsker disse). Der blev samlet 203 kr. ind, men da fanen kostede 250 kr. blev der taget 50 kr. fra kassen.

Frederik HansenFrederik Hansen fik også en pengegave til foreningen på 100 kr. han fik den på en meget utraditionel måde, nemlig i en kuvert bundet fast på en af hans mælkejunger som stod i gården. Der var ikke navn ved så man prøvede længe at finde ud af hvem der havde givet pengene.

Foreningen har på alle mulige måder prøvet at skaffe penge, til den altid slunkne kasse. De har holdt Andespil med 10 ænder, 1 gås, 2 fasaner, dilettant ledet af uddeler Petersen Bistrup, med bal efter. Foruden at man havde kontingent for deltagerne. Man søgte også kommunen om hjælp til opvarmning af gymnastiksal.
Man havde også et forsøg på at ride sommer i by, det forgik søndag den 23. maj 1956. En gøglerdag blev også forsøgt, for at skaffe penge. Mange af tingene blev lavet i samarbejde med husmandsforeningen.

Foreningens 25 års jubilæum
Det blev fejret i Fodby Forsamlingshus i 1930. Festlighederne blev indledt med at foreningens 3 gymnastikhold, et dame, et herre og et småpigehold, under ledelse af Ernhardt Nielsen, udførte et række øvelser, der høstede stort bifald.

Lærer OlsenDerefter indviede man foreningens nye fane, lærer Olsen Fodby, holdt en kort tale om flaget og derefter faldt “dækket” for den smukke fane.

Efter faneindvielsen var der fælles kaffebord, hvor formanden Frederik Hansen, Bistrup fortalte træk fra foreningens historie. Derefter overbragte Gdr. P. Nielsen Toksværd en hilsen fra P.A.G.

Endvidere talte Grd. Bang Petersen Fodby, om gymnastikkens betydning. Der blev sunget flere sange i løbet af jubilæet deraf 2 der var skrevet til lejligheden. Der blev sluttet med en svingom.

Foreningen bliver 50 år
I 1955 blev de så 50 år, der havde de 60 til at spille håndbold, 120 gymnaster. Jubilæumsfesten begyndte kl. 13 med gymnastikopvisning, hvor formanden Niels Kristiansen, bød velkommen. Gymnastikforeningen 1930Under ledelse af forpagter Poul Jensen Fodby, der fremførte et drengehold.

Fru Grethe Christensen, Tåstrupgård, Hyllinge ledede et småpigehold. Fru Forvalter Olsen Fodbygård fremførte et hold unge piger, og Pclst. Peter Nielsen Ladby Overdrev et karle hold, samt et hold motionsherre.

Til aftenfesten samledes man til kaffebord, hvor formanden igen bød velkommen, specielt til de mange indbudte gæster. Der blev holdt en række taler, følgende havde ordet:

  • Grd. Jens Aage Larsen Ebbeskov
  • Grd. Frede Lund Fodby
  • Sognerådsformand Lærer Høgsvig Bistrup
  • Grd. Frederik Hansen Bistrup.
  • Grd. Gerner Christensen Vallensved
  • Smedemester Christiansen Bistrup
  • Grd. Bang Petersen Fodby

Æresmedlem blev Grd. Niels Larsen Skovgaard Brandelev, der ledede foreningens første karle hold. Forpagter Poul Jensen Fodby og frk. Bodil Christiansen Bistrup overrakte lederne gaver.
Foreningen modtog i dagens anledning en del blomster og gaver blandt andet 4 dirigentklokker.
I løbet af aftenen spillede organist Andreas Larsen fra Herlufsholm, og aftnen sluttede med dans til Knud Larsens orkester.

Foreningen bliver 75 år
Foreningen er nu blevet 75 år i 1980 og har 345 aktive medlemmer, heraf dyrker 150 gymnastik, mens de øvrige dyrker fodbold, håndbold og badminton.Bestyrelse

Jubilæet blev fejret af 2 gange. Først ved en reception torsdag den 23. oktober fra 19 til 22 og så en jubilæumsfest Lørdag den 25 oktober fra kl. 18.30. Begge dele i Fodby forsamlingshus.

Der var musik med Top Swingers fra kl. 21. Menuen bestod af: Sherry sild og Beuf Bearnaise. Pris pr couvert kr. 55 indcl. baltegn.

Bestyrelsen bestod af: Formand Kurt Forstlund Carlo Nielsen Jytte Kristoffersen Annelise Andersen Elly Schohr Verner Spangsdal Kasserer Olav Køhler.

         

 

0 replies

Skriv en kommentar

Har du kommentarer ti historien eller andres kommentarer?
Så send gerne dine kommentarer!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Modtag notifikationer via e-mail, hvis andre kommenterer på historien. Du kan også abonnere, uden at kommentere.