Landsbyhistorier.dk

Konfirmationsforberedelse

Konfirmationen var noget vi tre drenge så frem til, men også med en vis nervøsitet, det at skulle gå til præst hos pastor Reerslev i Sønderholm. Vi var de eneste fra friskolen og kendte meget lidt til dem vi skulle gå forberedelse sammen…
Landsbyhistorier.dk

Sportens glæder

Skolens frikvarterer var altid lange, det føltes sådan, men de blev næsten altid udnyttet. Som regel var det til boldspil af en eller anden art eller "Spark tilbøtten", og var altid noget, vi selv arrangerede. Det kunne hænde at Stinne…
Landsbyhistorier.dk

Min første plads

Jeg kom ikke ud at tjene før jeg blev atten år. Året var 1957. Jeg var en lille splejs og blev kasseret som soldat, vel sagtens af samme grund. Fra min beskyttede tilværelse hjemme på min fars husmandsbrug i St. Restrup og til at arbejde…
Landsbyhistorier.dk

Et drama fra klitterne

I begyndelsen af 1890-erne startede arbejdet med at omdanne klitterne til det, vi i dag kender som Hvidbjerg Klitplantage. Her lå, mellem gården Lomborg og den nyopførte plantørbolig, et lille stråtækt hus – kaldet ”Krøb’l Nielses…
Landsbyhistorier.dk

Ove Chr. Krarup

Sognepræst i Hvidbjerg v. Aa – Ørum – Lodbjerg 1902 – 1912. I 1902 fik vore sogne ny præst. Det var den 30-årige Ove Chr. Krarup, der fik sit første embede i den barske, vestjyske egn. Han havde nok forestillet sig, at han ved…
Landsbyhistorier.dk

Isvinter

Når "der altid var sne om vinteren, da jeg var barn", er det nok, fordi man husker det ekstreme, og det var virkelig ekstremt, det vi oplevede i vintrene 1940-41 og 42 og igen i 1947. Da var det isvinter. På en måde var det hyggeligt, når…
Landsbyhistorier.dk

Hvidbjerg Vesten Aa Missionshus

Hvidbjerg Vesten Aa Missionshus blev indviet 11. september 1906. Huset blev bygget som resultat af den indre missionske vækkelse, som gik over mange vestjyske sogne i de år. Sognets præst, Ove Chr. Krarup, var kommet til sognene i 1902. De…
Landsbyhistorier.dk

Med høj cigarføring

Det må indrømmes, det var rigtig kålet at ryge syntes jeg som dreng. Det skulle selvfølgeligt prøves, og naturligvis i smug. Det var jo strengt forbudt for børn i min alder, og så var det jo det her med tændstikkerne, dem måtte jeg…
Landsbyhistorier.dk

En flyvetur - på vej til skole

Om vinteren, når vejene var glatte, gik turen til min barndoms; skole; i St. Restrup for de fleste; af os med apostlenes heste. Vore forældre mente ganske enkelt det var for farligt at benytte cyklen, hvad jeg for resten selv fik at føle…
Landsbyhistorier.dk

Skolen - og knald i kakkelovnen

Min barndomsskole I St. Restrup var en såkaldt friskole, og som sådan var det var fortællingen, undervisningen byggede på. Vi havde derfor meget lidt hjemmearbejde at lave - kun i fagene dansk, regning og geografi. Vi var forskånet for…
Solbjerg - Skole 1956

Den første skolebygning i Solbjerg

Foruden de mange gaver til kirken i Solbjerg - en del heraf har sikkert været en del af kirketienet, oprettede Laurits Kierulff - ejer af godset Wiffertsholm, sammen med, som der står optegnet ”sin kiære elskelige frue Karen Gesmand til…
Landsbyhistorier.dk

Det testrupske legat

Man kan ikke undlade at omtale denne usædvanlige godsejer på Wiffertsholm og den måde han blev dets ejer på. Han, der kom til at betyde meget for Solbjerg, - ja hele den sydøstlige del af Østhimmerland, på grund af hans interesse for…