Landsbyhistorier.dk

St. Restrup Kontrolforening

Navnet " St. Restrup Kontrolforening" må for en udenforstående lyde både bastant og fremmed for hvad ligger bag navnet - og hvad er dens formål? I bund og grund er det en forening, hvis vigtigste opgave og formål er at ansætte og lønne…
Landsbyhistorier.dk

En bid af en husmands liv og virke

Far, Svend Stoffersen var uddannet mejerist, og arbejdede på St. Restrup Andelsmejeri fra omkring 1940 indtil han og mor (Edith) i 1947 efter modne overvejelser overtog hans hjem Sønderbyvej 24 efter sin far, for at begynde en ny tilværelse…
Landsbyhistorier.dk

Overtro

Overtro er som oftest noget man forbinder med gamle dage - forbinder med middelalderens uoplyste tid. Den store gamle kirkeklokke, der ny nyder sit otium i Solbjerg kirkes våbenhus bærer eksempelvis præg af at modige ukendte ugerningsmænd…
Landsbyhistorier.dk

St. Restrup og omegns Andelsfryseri

I starten af halvtresserne blev det efterhånden almindeligt at oprette andelsfrysehuse rundt om i landsbyerne, hvilket også initiativrige husmødre i St. Restrup tog skridt til. På det tidspunkt var det endnu ikke almindeligt med sin egen…
Landsbyhistorier.dk

St. Restrup Andelsmejeri

Selvom man nu skriver 2012 kan man ikke lige se det – hvis man ikke lige ved det, men på hjørnet af Tostrupvej og Aalborgvej landevej lå det nu hedengangne St.Restrup Andelsmejeri . Selve bygningen ligger der endnu, men i min barndom forekom…
Landsbyhistorier.dk

Sølvbryllupsfest

Min far havde en gård på St. Restrup Kærvej, det jeg vil fortælle om, var en sølvbryllupsfest hos en af naboerne. Festlighederne startede på dagen med familie og venner, der var hejst flag på hele vejen, næsten helt til Nørholm og…
Sterup - Nøglekanon

Sabotøren

I vinteren 1942 eller 1943 havde jeg en overraskende oplevelse som følge af nogle misforståelser. Mens min far var inde at drikke formiddagskaffe, skulle jeg se efter en so, der skulle have grise. Vi var to drenge, Karl Erik Mouritsen…
Sterup - Slægtsgårde

Sterup omkring 1918

Da jeg var barn, var der hverken kloakeret, lagt fortov eller nogen ting. - Der var grøfter ned igennem byen og store træer langs med vejene. Det var ikke altid, der var helt fast grund under det hele, men vi gik i vore træsko den gang, så…
Landsbyhistorier.dk

Kongen kommer

En dag sidst på sommeren i slutningen af fyrrerne blev der givet besked fra telefoncentralen i Bælum at skytten i Trend ønskede en samtale med godsejer Svanholm, Fredenslund i Solbjerg. hvor han kort meddelte at Kong Fredrik d. 9. ønskede…
Landsbyhistorier.dk

Et folkesagn

Det var vores afholdte præst, Henry Nørgaard, Hem, der under studier på sit kontor fandt ud af, at vort sogn i 1800-tallet havde haft fint besøg af ikke blot en, men to af Danmarks største digtere. H. C. Andersen lige efter den skæbnesvangre…
Landsbyhistorier.dk

Drengefødselsdag og spøgelser

Drengefødselsdage i min skoletid ( jeg er født i 1939) var altid noget særligt, og den obligatoriske een krone gæsterne havde med som gave, blev der holdt nøje regnskab med. Pengene blev alle optalt krone for krone, hver gang en gæst ankom.…
Landsbyhistorier.dk

Trolderier i Troldkirken

Bedstefar fortalte mig meget fra sin drengetid, og om hvad han havde fået fortalt af sin far, bl.a. om Troldkirken. Nogle siger det er et kæmpe gravsted fra ældgamle dage, men det var bedstefar nu ikke helt så sikker på . Trolde har…